Author profile picture

Gemeente Rotterdam startte in 2020 met de subsidieregeling Smart Energy System. De subsidie is bedoeld om initiatieven op het gebied van slimme energiesystemen te ondersteunen. Uit vijftien inzendingen heeft de gemeente er vijf uitgekozen voor de eerste subsidieronde.

Financiering

De gemeente geeft een subsidie tot 50 procent van de kosten van een haalbaarheidsstudie of 25 procent van de kosten van een prototype. Het subsidiebedrag verschilt daarom per gekozen bedrijf. De financiering is maximaal 100.000 euro. Hiermee kunnen de bedrijven hun systemen zo snel mogelijk beschikbaar stellen op de markt.

Subsidie Smart Energy System

Wethouder van duurzaamheid, Arno Bonte: “Wij willen als stad de koploper in duurzaamheid worden. Met slimme en innovatieve oplossingen kunnen we de energietransitie versnellen. Daarom investeren wij in bedrijven om ze een stap vooruit te helpen bij hun duurzame innovaties.”

Het Smart Energy System is bedoeld om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar hernieuwbare energie. De vijf uitverkoren bedrijven zijn bezig met verschillende ontwikkelingen: hogere energieopbrengst van windmolens, manieren om energiebronnen beter te benutten, inzet van kleine windturbines en zonnestroominstallaties voor woningbouwcorporaties.

De gemeente geeft deze bedrijven de ruimte om te zorgen dat ze haar duurzaamheidsdoelen kan behalen. Het succes van de bedrijven zorgt ook voor een economische groei en meer werkgelegenheid in Rotterdam.

Tweede en derde subsidieronde

Er komt naar verwachting nog een tweede en derde subsidieronde van het programma. Deze zou in het eerste en derde kwartaal van 2021 worden opengesteld.

Volgens de gemeente Rotterdam is het nemen van investeringsbeslissingen voor dergelijke innovaties lastig. Dit komt doordat er vaak nog weinig zekerheid bestaat over of de innovatie kan worden opgeschaald. Dit zette gemeente Rotterdam ertoe om de subsidieregeling te starten. De gekozen bedrijven zijn nog niet openbaar gemaakt.

Ook interessant:
Hoe Rotterdam het schip in ging met groen innovatiefonds
Met de energiebox naar een beter klimaat en een vollere portemonnee