Skyline Eindhoven © Norbert van Onna
Author profile picture

Snel en tijdelijk dat zijn de sleutelwoorden bij flexwonen, er is geen wachtlijst. De gemeente en de vier woningcorporaties, Woonbedrijf, ‘thuis, Wooninc. en Trudo, hebben met elkaar afgesproken om in 2017 870 van deze woningen te gaan realiseren. Het is een oplossing voor bijvoorbeeld expats, arbeidsmigranten, statushouders of voor (net) gescheiden mensen.

“Toen ik hier als wethouder begon, had ik vijf of zes overleggen over verschillende doelgroepen zoals over arbeidsmigranten, expats, studenten, seniorenhuisvesting”, vertelt Yasin Torunoglu. “Als je dan in essentie kijkt waar ze behoefte aan hebben, is het recht toe recht aan, liever gister dan vandaag, een betaalbare woning. Het is dan gek dat als we willen dat de samenleving met elkaar leeft, dat we deze groepen weg stoppen in verschillende kokers. Kunnen we dat niet bij elkaar voegen? Een mooi voorbeeld hiervan vind ik de Magic Mix in Genderdal.”

Het voormalig verzorgingstehuis Genderdal won in 2015 de inspiratieprijs voor flexwonen, uitgereikt door minister Blok. Daar leven ouderen, arbeidsmigranten, jongeren, expats en ex-dak- en thuislozen onder een dak. Nieuwe bewoners krijgen een tijdelijk huurcontract voor minimaal drie maanden en wonen gemixt tussen de ouderen. De Magic Mix is een landelijke verkenning van wooncomplexen waar verschillende doelgroepen gemengd wonen, uitgevoerd vanuit platform31.

“Als je kijkt naar onze maatschappij dan wordt die steeds flexibeler: er komen meer eenoudergezinnen, meer zzp’ers, meer mensen die tijdelijk in de stad komen werken. Alleen de woningmarkt verandert niet mee”, legt Gabrielle van Asseldonk, programmaleider Wonen, uit. Flexwonen moet in haar ogen een product worden net zoals kopen of huren.

Vorig jaar kwamen de eerste flexwoningen op de markt. Voor dit jaar staat er een aantal van 870 genoemd in de prestatieafspraken tussen gemeente, de vier woningcorporaties Woonbedrijf, ‘thuis, Wooninc. en Trudo, en Platform Eindhovense Klantenplatformen (PEK). Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe woningwet van kracht en die geeft zowel gemeenten als huurdersorganisaties meer zeggenschap in de koers van woningcorporaties. Samen maken ze jaarlijks nieuwe prestatieafspraken. Andere afspraken die de drie eenheid voor 2017 maakte zijn een maximale huurstijging van een paar euro per maand, 3500 nieuwe sociale huurwoningen in de komende vijf jaar en betaalbare duurzaamheid.

Ook komen er innovaties in de woonruimteverdeling. ‘thuis start bijvoorbeeld een pilot naar het dubbelgebruik van woningen door twee huishoudens zonder relatie. Als voorbeeld noemt Torunoglu een oudere dame die in groot huis heeft waarin ze feitelijk maar een etage echt bewoont. Het kan dan zo zijn dat een jonger iemand een andere etage betrekt. “Zo ontstaan er ook weer sociale contacten die elkaar kunnen helpen.” Woonbedrijf start een onderzoek naar Shared Housing, woningdelen voor mensen tot 23 jaar.

“Eindhoven loopt wat flexwonen betreft voorop in Nederland”, zegt wethouder Torunoglu. Hij en zijn programmaleider worden regelmatig gevraagd om te komen spreken op conferenties. Op 30 maart, bijvoorbeeld en zoals in het programma staat spreekt hij dan over ‘de harde afspraken die hij maakte met huisvesters’.