©Pixabay
Author profile picture

Om al onze elektriciteit duurzaam te produceren, moeten gascentrales overstappen op waterstof. Echter, eigenaars van dergelijke centrales waarschuwen dat deze omschakeling nog nauwelijks op gang komt.

Waarom je dit moet weten:

In de overgang naar een duurzame toekomst, is een goedwerkend waterstof-ecosysteem onmisbaar.

De ombouw van gascentrales naar waterstofcentrales, een essentiële stap in de verduurzaming van de energievoorziening, is een complexe puzzel die nog niet compleet is. Franse energiegigant Engie benadrukt op NU.nl dat de benodigde duurzame waterstof nog niet voorhanden is. Sterker nog, de Maximacentrale in Lelystad bijvoorbeeld, is nog niet eens aangesloten op een waterstofnetwerk.

Subsidie van tafel

Deels is dat toe te schrijven aan het feit dat de plannen van de regering om de overstap te subsidiëren zijn geschrapt. Het kabinet had oorspronkelijk 1 miljard euro gereserveerd in het Klimaatfonds om deze transitie te ondersteunen. Echter, deze subsidie is van tafel geveegd, mogelijk door strijdigheid met Europese regels voor staatssteun. De ambitieuze doelstelling om in 2035 alle elektriciteit zonder CO2-uitstoot te produceren, voornamelijk uit zonne-energie, windenergie en batterijen, komt hiermee op losse schroeven te staan.

Gascentrales hebben ondersteuning nodig voor elk uur dat ze draaien op waterstof, omdat ze voor hoge kosten staan. Ondersteuning is cruciaal om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. De Duitse energiereus RWE vraagt om duidelijkheid en stabiliteit in het beleid om deze overgang haalbaar te maken.

Gascentrales onmisbaar

Hoewel wetenschappers voorspellen dat de meeste stroom in de toekomst direct uit zonnepanelen, windmolens en batterijen zal komen, blijven de gascentrales onmisbaar voor de momenten waarop deze bronnen onvoldoende zijn. Vooral tijdens de donkere wintermaanden is het essentieel dat gascentrales kunnen bijspringen met duurzame waterstofenergie.

Lessen uit het buitenland

Nederland kijkt ook over de grenzen heen. Buurlanden als België en het Verenigd Koninkrijk hanteren een systeem waarin stroomproducenten een vaste vergoeding krijgen als ze op afroep stroom kunnen leveren. Dit helpt om gascentrales rendabel te houden. Nederland overweegt een vergelijkbaar systeem te introduceren, maar de uiteindelijke beslissing hierover wordt doorgeschoven naar een volgend kabinet.