Author profile picture

Zeven van ‘s werelds meest invloedrijke economieën zullen het vandaag eens worden over een gedragscode voor de ontwikkeling van AI. Deze is bedoeld om wereldwijd een veilig en betrouwbaar gebruik van AI te bevorderen. De vrijwillige code dringt er bij bedrijven op aan om onder meer risico’s in de hele levenscyclus van AI te identificeren en te beperken.

  • G7-landen verenigen zich voor een vrijwillige AI-gedragscode ter bevordering van veiligheid, transparantie en verantwoorde ontwikkeling.
  • De EU en de VS hanteren tot nu toe verschillende benaderingen van AI-regelgeving.

Een mijlpaal

De gedragscode voor AI-ontwikkeling is een belangrijke stap voorwaarts in het kader van ethisch en veilig gebruik van AI. Deze gedragscode, die vrijwillig is, moedigt bedrijven die geavanceerde AI-systemen ontwikkelen aan om proactief risico’s te identificeren, te evalueren en aan te pakken. De code roept ook op tot transparantie en dringt er bij bedrijven op aan om openbare rapporten te publiceren.

Bovendien benadrukt de code het belang van investeringen in robuuste beveiligingscontroles. Deze nieuwe gedragscode is een directe reactie op de groeiende bezorgdheid over privacy en de veiligheidsrisico’s van AI-systemen. Het is een belangrijke stap, aangezien deze zeven landen – Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de VS, samen met de Europese Unie – een aanzienlijk deel van de wereldeconomie uitmaken.

Tegenstrijdige benaderingen

Hoewel de G7-overeenkomst een collectieve inspanning is, hebben de EU en de VS verschillende benaderingen van AI-regelgeving. De EU heeft gekozen voor een uitgebreidere strategie met haar strenge AI-wet, waarbij AI in verschillende niveaus wordt ingedeeld. AI-systemen met een hoog risico moeten bijvoorbeeld aan bepaalde eisen voldoen en er is een risico op boetes.

De VS hebben daarentegen een meer gedecentraliseerde aanpak, waarbij het beheer van AI-risico’s is verdeeld over federale agentschappen. Hoewel de VS heeft afgesproken om samen te werken aan internationale AI-standaarden, is het langzamer in het opstellen van uitgebreide wetgeving. Slechts vijf van de 41 grote agentschappen hebben plannen voor een AI-regelgeving.

Afstemmen op de toekomst

Ondanks deze verschillen is het duidelijk dat zowel de EU als de VS het belang inzien van het op één lijn brengen van hun benadering van AI-regelgeving. De nieuwe gedragscode is een belangrijke stap op weg naar een veiligere, beter gereguleerde toekomst voor AI-technologie.