Author profile picture

Nu de locatie Broodberglaan van het Christiaan Huygens College en het Bisschop Bekkers College aan vernieuwing van de faciliteiten toe zijn (letterlijk: nieuwbouw) en een fusie aanstaande is, zien zij kans om ook hun onderwijsconcept te vernieuwen. Dat resulteert in het Frits Philips Lyceum-Mavo (FFLM); een nieuwe school met een nieuw concept.

Volgens Debby Verhoeve, rector van beide scholen, moest er wel actie worden ondernomen. “Deze locatie van het Christiaan Huygens College heeft eigenlijk een capaciteit van 450 leerlingen, maar er zitten er al meer dan 800. Ook het Bisschop Bekkers College is aan een nieuw gebouw toe.” Er zijn dan ook veel noodlokalen in gebruik. Het Christiaan Huygens College heeft in Eindhoven drie locaties, waarvan de locatie Broodberglaan de fusie aan gaat. Het nieuwe gebouw komt te staan op het sportveld van het Bisschop Bekkers College.

Sterke kanten bundelen

Verhoeve ziet naast de uitdagingen ook nieuwe mogelijkheden. De twee scholen vullen elkaar namelijk goed aan. In de nieuwe school worden meer onderwijsniveaus bij elkaar gebracht (mavo, havo, vwo en gynmasium), zodat leerlingen niet meer ‘naar de andere kant van de stad hoeven te fietsen voor de laatste paar jaar van hun vwo-onderwijs’, wat volgens de rector soms het geval is. Ook kunnen de twee scholen nu hun sterke kanten combineren: talentontwikkeling (Bisschop Bekkers College) en persoonlijke ondersteuning (Christiaan Huygens College Broodberglaan).

Onderwijsconcept

Maar de voordelen zijn niet alleen praktisch. “Het vernieuwen van de gebouwen biedt ook een kans om het onderwijsconcept aan te passen.” Volgens de rector is dat hard nodig vanwege de razendsnelle ontwikkelingen. “Vroeger was de kennisoverdracht het belangrijkste. Tegenwoordig zijn vaardigheden zoals mediawijsheid, ondernemen, onderzoeken, ontwerpen, creativiteit en samenwerken essentieel als voorbereiding op de toekomst. Desondanks zijn Nederlandse scholen nog voornamwelijk bezig met die kennisoverdracht.”

Ingang Christiaan Huygens College
Het Christiaan Huygens College is alvast voorbereid op het nieuwe schooljaar

Voor Verhoeve reden om een nieuwe weg in te slaan. Het FFLM biedt straks vier ‘talentrichtingen’: Sport, Ondernemerschap, Cultuur en (Bèta)Wetenschap. Vanaf augustus 2016 kunnen de eerste brugklassers een richting kiezen. Volgens Verhoeve is het belangrijk om niet alleen aandacht te besteden aan wat je niet goed kunt, maar ook waar je juist wél goed in bent. “Dat is waar je later waarschijnlijk mee aan de slag gaat”. Het ontwerp van het nieuwe gebouw is gebaseerd op deze talentontwikkeling. De talentrichtingen zijn geïntegreerd in het reguliere lesrooster.

Verbinding met de regio

Het Frits Philips Lyceum ziet waarde in de connectie met het (regionale) bedrijfsleven. Sinds augustus 2015 is het Bisschop Bekkers College onderdeel van het samenwerkingsverband Brainportscholen. Het regionale project moet de verbindende factor zijn tussen onderwijs en bedrijfsleven. “We redeneren niet vanuit concurrentie, maar we kijken juist hoe we kunnen samenwerken. Je wil talentvolle leerlingen uitdagen en aan de regio binden”, zegt Verhoeve.

Leerlingen van de Brainportscholen mogen o.a. deelnemen aan masterclasses in de regio. Daaruit volgen ‘toekomstgerichte challenges’ die worden opgesteld door bedrijven en het hoger onderwijs. “Wat is er in de toekomst nodig? Daarover willen we de leerlingen laten nadenken”, vertelt het schoolhoofd. De scholieren bouwen zelf een portfolio op.

PPLM4

Als voorbeeld noemt ze de samenwerking met ontwikkelbedrijf Tegema dat ondersteunt met robotica. Zij leveren materiaal, en tegelijkertijd kunnen de leerlingen bij het bedrijf komen kijken. “We willen het leren personaliseren en scholieren activeren door ze op andere manieren te laten leren dan door het openslaan van schoolboeken. Dat mag ook bij ons nog meer gebeuren”, geeft ze toe.

Ze glundert wanneer ze vertelt dat leerlingen er zo enthousiast over zijn. “Laatst zat een groepje thuis tot ‘s nachts te programmeren.” Het Bisschop Bekkers College werd eind vorig jaar benoemd tot ‘exellente school’, onder andere vanwege de talentontwikkeling die de school biedt.

High School Eindhoven

Ook het sportprogramma High School Eindhoven wordt goed ontvangen. Het programma, dat nu een maand draait, richt zich op talentontwikkeling van jonge sporters op de school, en wordt straks geïntegreerd in de Frits Philipsschool. Bij het High Schoolprogramma kunnen scholieren vrijwillig worden getraind door toptrainers. De lat ligt hoog, want als een leerling niet goed zijn best doet op school wordt de deelname stopgezet. De rector ziet de schoolresultaten echter juist direct stijgen. Op dit moment biedt het programma alleen nog maar voetbal en hockey; binnenkort wordt daar waarschijnlijk tennis aan toegevoegd. “Het zou mooi zijn om alle High School-initiatieven in Nederland te verbinden met een landelijk toernooi”, vindt Verhoeve.

Over 1,5 jaar moet de Frits Philipsschool klaar zijn voor gebruik. Het Bisschop Bekkers zal worden gesloopt.

“Het is belangrijk om met het Frits Philips Lyceum een duidelijke koers te varen, maar tegelijkertijd ook in te spelen op mondiale ontwikkelingen. Je mag als school niet stil blijven staan.”


Lees hier het koersdocument van het Frits Philips Lyceum