Author profile picture


“TEC”: Technology, Entrepreneurship en Creativity als 21ste eeuwse vaardigheden
Het zijn eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille, zo betoogt Fontys-topvrouw Nienke Meijer in het essay dat ze schreef bij de opening van het nieuwe studiejaar: ja, er is een noodzaak om meer 21ste eeuwse vaardigheden over te dragen, maar daarbij moeten we oppassen dat we de tweedeling in de maatschappij niet juist verergeren. Want dat zou onherroepelijk leiden tot een diepere kloof op de arbeidsmarkt: “Met aan de ene kant een relatief kleine groep, veelal hoogopgeleide, werknemers mét de benodigde skills en aan de andere kant de grote middengroep, zonder die skills.” Meijer pleit daarom niet alleen voor een inclusieve arbeidsmarkt, maar juist ook voor inclusief onderwijs. “Met kansen voor iedereen, ook op het vlak van die nieuwe skills.”

Lees hier het verslag van de opening van het nieuwe studiejaar

Bij de opening werden ook de jaarlijkse Denk Groter Prijzen uitgereikt

Meijer vindt het hoog tijd voor actie. Niet alleen voor haar eigen instelling, Fontys, die met zo’n 44.000 studenten grote invloed kan hebben op de Zuid-Nederlandse maatschappij, maar ook voor de rest van het land. En daarvoor moet het nieuwe kabinet aan de bak: “Het meest krachtig wordt dit ondersteund door een integrale overheidsagenda, over de verschillende ministeries heen, waarin de belangrijkste digitaliseringsissues op zowel economisch, sociaal als onderwijsgebied gezamenlijk worden aangepakt.”

Zelf steekt ze ook de handen uit de mouwen. Fontys-studenten kunnen de komende tijd rekenen op meer experimenten met gepersonaliseerd onderwijs. Op die manier wil Meijer de noodzakelijke nieuwe vaardigheden (“TEC”: Technology, Entrepreneurship en Creativity) verankeren in de opleidingen. Meijer: “Kort gezegd staan TEC-skills voor een ‘gevoeligheid’ voor (maatschappelijke) innovatie, voor begrijpen op welke manier technologie kan helpen om vraagstukken op te lossen, voor durven experimenteren, en voor co-creatie met verschillende disciplines. Het is zaak om zoveel mogelijk mensen TEC-proof op te leiden.” De verankering van de TEC-skills moet verbonden zijn met ontwikkelingen in het bedrijfsleven, in maatschappelijke organisaties en binnen het praktijkgericht onderzoek, aldus Meijer.

“Het is zaak om zoveel mogelijk mensen TEC-proof op te leiden.”Nienke Meijer, Fontys

(Foto: Nienke Meijer naast minister Bussemaker en collegelid Hans Nederlof bij de opening van het studiejaar 2017-2018)

Daarbij denkt ze aan een actieplan à la de Brainport Nationale Actieagenda. “Bijvoorbeeld in samenwerking met het Techniekpact, om alle generaties een TEC-proof programma te bieden. Concrete maatregelen zouden onder meer moeten zijn: open samenwerking tussen kennisinstellingen, co-creatie van professionele werkplaatsen of labs, overheidsinvesteringen in open en betaalbaar onderwijs en in een digitale infrastructuur, en tot slot in mogelijkheden om experimenten met gepersonaliseerd onderwijs op te schalen.”

Fontys wil ergens tussen 2018 en 2020 helemaal “TEC-proof” zijn. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de lerarenopleidingen en pabo’s: hun afgestudeerden kunnen immers directe invloed uitoefenen op het gehele onderwijs, vanaf de basisschool.

Nienke Meijer prijst zich bij dit alles gelukkig dat haar instelling in het hart van Brainport is gevestigd. “In deze omgeving is en blijft een grote behoefte bestaan aan TEC-opgeleide werknemers én is de samenwerking met innovatieve bedrijven en organisaties vanzelfsprekend. Gecombineerd met onze proven trackrecord op de drie TEC-elementen kan het niet anders dan dat dit z’n vruchten gaat afwerpen. Maar: dan moeten we wel in actie komen. Stoppen met praten en plannen maken. Aan de slag.”

Lees hier het complete essay van Nienke Meijer

(Foto’s Rien Meulman)