© Leonie Voets
Author profile picture

Dit is een gastbijdrage van Fontys ICT

Het bedrijfsleven en onderwijs zodanig met elkaar verbinden zodat kwaliteit, relevantie en professionele ontwikkeling op het brede vlak van ICT nog meer wordt gestimuleerd. Door vanuit het Design Research Paradigma voort te bouwen op de bestaande onderzoekcultuur. Dat is in het kort het Research & Developmentthema voor 2023 OPEN UP. Hoe deze R&D-ambitie binnen Fontys Hogeschool ICT vorm krijgt? Diverse spelers uit onderwijs en bedrijfsleven schijnen hun licht erover in deze bijdrage.

Fontys Hogeschool ICT (FHICT) is hard bezig met de transitie van school naar kennisinstelling, waar kennis wordt gegenereerd en gedeeld door het samenbrengen van partijen. Een logische stap, volgens FHICT-lector Mark de Graaf: “We waren al vooruitstrevend bezig op het vlak van verbinden. Nu gaan we dat simpelweg nog verder uitbouwen. Als het ergens kan, is het wel hier. Vergeleken met andere opleidingen heeft Fontys Hogeschool ICT alle ruimte om innovatief te zijn, spannende dingen te doen.”

Iedere speler in het ecosysteem speelt een relevante rol

Kern van het ambitiethema van R&D is de steeds vloeiender wordende kennis te verduurzamen. Door samen met elkaar andere onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven de kennis te delen, bundelen en stapelen, legt FHICT-projectleider Tom Langhorst uit. “100 Jaar geleden had de docent alle wijsheid kennis in pacht. Nu speelt iedere speler in het ecosysteem, van student tot CEO zijn rol in het creëren, bijhouden en delen van waardevolle kennis. Dus koppelen we kennis en spelers aan elkaar om zo samen verder te groeien.”

Dat betekent concreet dat het oude semestersysteem plaatsmaakt voor een werkwijze waarin consolidatie van kennis vooropstaat (zie kader 1). De Graaf: “Op het eind van een semester verdwijnt een onderzoek niet meer onder in een lade, maar wordt het als een estafettestokje doorgegeven aan de volgende groep. Het onderzoek gaat dus verder en leidt tot echte oplossingen. Dat motiveert niet alleen de individuele student meer – er zit echt iemand op jouw werk te wachten – maar zorgt er ook voor dat we samen met partners in bedrijfsleven en onderwijs grotere zaken kunnen oppakken.”

beenhere

Kader 1:
Verschillende levels, verschillende rollen

Binnen onderzoekstrajecten speelt iedereen zijn rol. Welke rol dat is wordt bepaald aan de hand van 9 Technology Readiness Levels (TRL’s). Academisch onderzoek vormt het begin: van het bepalen van de basisprincipes, het formuleren van een technologieconcept tot en met experimenteel bewijs van het concept: taken van academici. Meteen hierna volgt het takenpakket voor het hbo. Het valideren van de technologie in het lab (stap 4) in een relevante omgeving (stap 5), het demonstreren van de technologie in een relevante omgeving (stap 6) en het demonstreren van een tastbaar prototype in een operationele omgeving (stap 7): het komt allemaal op het hbo-bordje. Ten slotte worden stap 8: het opleveren van een compleet, gekwalificeerd systeem en stap 9: ingebruikname van het beproefde systeem in een operationele omgeving, zoals bijvoorbeeld een winkel of zorginstelling.

Ook partners van Fontys Hogeschool ICT juichen deze kennisverduurzaming toe. “We moeten simpelweg meer met en van elkaar leren. Niet alleen studenten van ons, maar ook omgekeerd. Die frisse blik die je zo krijgt op de zaken waarmee je bezig bent is van grote waarde”, vindt Geert Christiaansen, Senior Director Design Innovation bij Philips Design. “Samen kunnen we een grote stap zetten door in multidisciplinaire teams nauw samen te werken aan mooie oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. De huidige student hecht ook veel meer waarde aan de maatschappelijke relevantie van zijn of haar inspanningen. Telden vroeger vooral een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, nu is het maken van een verschil, het leveren van een bijdrage aan bijvoorbeeld circulaire economie, het oplossen van gezondheidsproblemen en ongelijkheid belangrijker. Als Philips hebben we veel projecten die juist vanwege die maatschappelijke relevantie de jongere generatie erg aanspreken. Daar ligt een mooie onderzoekswereld open.”

De praktische inslag van hbo’ers is een pre

Prof. Dr Jakob de Vlieg, hoogleraar Integrative Data Science & Lead AgriFoodTech aan de TU/e is ervan overtuigd dat elk kennisinstituut, van mbo tot wo, een unieke bijdrage kan leveren als het gaat om de verduurzaming van kennis. “Er is steeds meer behoefte aan dit complementair werken. Iedereen neemt zijn eigen talent mee en dat zorgt voor mooie oplossingen. Door vandaag een praktische oplossing te bedenken en tegelijkertijd op de lange termijn het wetenschappelijk fundament te leggen. Ik geloof dat door hun meer praktische inslag juist hbo’ers hier een heel mooie bijdrage aan kunnen leveren. Het is dan ook fantastisch om te zien dat hbo en wo samen gemeenschappelijke projecten initiëren, ieder vanuit de eigen inbreng en expertise.”

Het verwezenlijken van dit ambitiethema is niet alleen relevantie en verbinding voor student en bedrijfsleven, maar zeker ook voor het docentenkorps, ziet Langhorst. “Het merendeel van onze docenten komt uit het werkveld en heeft een grote passie voor hun vak. Met deze verbindende nieuwe route kunnen we hun waardevolle kwaliteiten nog beter benutten. In een omgeving waarin je met studenten en partners aan projecten werkt die ertoe doen en waarvan je leert. In een sfeer waarin het doodnormaal is dat studenten, docenten en bedrijfsleven samen de kar trekken, zonder ouderwetse hiërarchie, want dat is echt passé.”

beenhere

Kader 2:
Smilei: work in progress

Het project Smilei laat mooi zien hoe deze verbindende samenwerking R&D- gebied in de praktijk werkt. Met dit project onderzoeken Fontys Hogeschool ICT en partners alternatieven voor face to face interactie binnen de geestelijke gezondheidszorg. Zoals software die emoties van het gezicht kan lezen, meten en analyseren om deze belangrijke informatie vervolgens in een videoconsult te integreren. Fontys Hogeschool ICT studenten uit semester 7 creëerden prototypes en semester Z-studenten laten er nu software engineering op los. Daarna is het de beurt aan het bedrijfsleven om Smilei in een volgende stap verder uit te werken tot product, dienst of app.