Author profile picture

Fontys Hogescholen gaat de gemeente Eindhoven helpen een ‘smart society’ te worden. Vandaag hebben Nienke Meijer en John Jorritsma hiervoor namens beide partijen een convenant ondertekend. Doel is dat de samenwerking bijdraagt aan het oplossen van actuele Eindhovense vraagstukken op bestuurlijk, maatschappelijk en economisch gebied. Het convenant richt zich in eerste instantie op concrete projecten binnen vier thema’s: dienstverlening, het gebruik van data science in de stedelijke infrastructuur, ‘een leven lang leren’ en de ketenaanpak in het sociaal domein.

Eén van de projecten richt zich op het maken van een applicatie die de online dienstverlening van de gemeente simpeler maakt. Daarvoor wordt onder andere een cursus ontwikkeld die gericht is op persoonlijk leiderschap, datagestuurd werken en verandermanagement. Een ander project binnen het convenant is ‘het gebruik van data science in de stedelijke infrastructuur’: hoe kunnen big data bijdragen aan een moderne samenleving waaraan iedereen deelneemt, de zogeheten Smart Society? Ook is er aandacht voor diversiteit: dit betekent dat studenten met een migratie-achtergrond actief worden betrokken bij het project, om hen zo meer kansen te bieden.

Voor beide partijen is er voordeel uit het convenant te halen. Voor Fontys biedt het een mogelijkheid om onderwijs en praktijk te verbinden. Afstudeerders kunnen aan de slag met actuele praktijksituaties. De gemeente Eindhoven maakt op deze manier optimaal gebruik van de kennis en kunde van externe partijen bij de uitvoering van haar maatschappelijke opgaven.

Via het concept ‘Smart Society’ wil Eindhoven er met technologie en innovatie voor zorgen dat de stad beter functioneert. Daarbij kan het gaan over allerlei soorten opgaven: van ruimte en mobiliteit tot zorg, milieu of veiligheid. De innovatieve technologieën moeten bijdragen aan de leefbaarheid van de stad voor burgers, bedrijven en bezoekers. Daarbij is een cruciale rol weggelegd voor data en de digitale infrastructuur van de stad. E52 maakte het afgelopen jaar een lange serie over de activiteiten van en in de gemeente die moeten bijdragen aan de ontwikkeling van die smart society. Lees hier alle 60 artikelen.