Author profile picture

De provincie Noord-Brabant maakt werk van de samenvoeging van Nuenen met Eindhoven. Op bais van onderzoeken en gesprekken met vertegenwoordigers van Nuenen, Son en Breugel en Eindhoven, zegt de provincie nu een definitief herindelingsontwerp in het vooruitzicht. Dat ontwerp moet er binnen vier maanden liggen.

Volgens Gedeputeerde Staten is zelfstandigheid geen optie voor de gemeente Nuenen: “Het politiek-bestuurlijke samenspel tussen de raad en het college is al vele jaren van dien aard dat het gemeentebestuur niet in staat is om bestuurlijk consistent en daarmee voorspelbaar te opereren. De afgelopen twee jaar is dit niet verbeterd en er is ook geen perspectief op duurzame verbetering. De herijking van het bestuurskrachtonderzoek door Partners + Pröpper geeft aan dat het politiekbestuurlijke samenspel nog steeds onvoldoende is. Een onderzoek door B&A onder bedrijven en maatschappelijke instellingen in de regio laat overwegend negatieve waarderingen zien over de bestuurskracht van de gemeente.”

Een herindeling met Eindhoven sluit volgens GS aan bij de maatschappelijke en economische inrichting van het gebied. Daarnaast hebben de inwoners van Nuenen een sterke oriëntatie op Eindhoven en ook het draagvlak onder inwoners laat een voorkeur zien voor een fusie met Eindhoven.

Na vaststelling van het herindelingsontwerp (in mei) krijgen alle betrokkenen 8 weken de tijd om een reactie (‘zienswijze’) te geven op het herindelingsontwerp. De gemeenteraden van Nuenen en Eindhoven hebben daarvoor 3 maanden de gelegenheid. Die reacties worden verwerkt in een definitief voorstel aan Provinciale Staten: het herindelingsadvies. Bij een positief besluit van Provinciale Staten wordt het herindelingsadvies toegezonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op basis van het herindelingsadvies legt de Minister een wetsvoorstel voor aan de Ministerraad en daarna voor advies aan de Raad van State. Daarna wordt het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.

Son en Breugel krijgt twee weken de tijd om – naar aanleiding van het besluit – aan te geven of zij wel of niet bij dit herindelingsvoorstel wil aansluiten.

Foto: gemeentehuis Nuenen