Author profile picture

Expat Spouses Initiative en het Eindhovense EY hebben ESI B.V. opgericht. Samen willen ze ervoor zorgen dat partners van internationals meer kansen krijgen in de regio waardoor zij beter integreren.

Bij het aantrekken van buitenlandse hoogopgeleide kenniswerkers, verhuizen de partners ook mee. Zij zijn volgens de Expat Spouses Initiative vaak hoog opgeleid, maar integratie blijft voor deze doelgroep moeilijk. De kansen zouden ontbreken mede door de taalbarrière. Wanneer de partners ook kunnen werken in het gastland, integreren zij sneller.

Sinds eind 2014 heeft het Expat Spouses Initiative een databank met vijfhonderd hoogopgeleide internationale echtgenoten. Daarvan zijn er 25 geholpen aan een baan. Het oprichten van ESI B.V. is de volgende stap die de partners willen maken. Vanuit de BV kunnen ze samenwerkingen aangaan met bedrijven en instanties.

De stichting werkt vanuit de partner (de spouse) die is meegekomen met de werkende expat en de BV pakt het op vanuit de bedrijven waar ze mee samenwerken. Daardoor zouden er meer kansen moeten ontstaan door bijvoorbeeld dubbele banen aan te bieden. De werkgever boort het netwerk van partnerbedrijven en instellingen aan om te kijken of er banen zijn voor de expatpartner. Daardoor is het mogelijk dat beide kenniswerkers direct aan de slag kunnen in het gastland.

Direct na de oprichting zijn al samenwerkingen gesloten met EY, USG People, HighTechXL, TU/e en Holland Expat Center. Het doel van de organisatie is dat meer bedrijven een dubbele carrière kunnen aanbieden.

Foto: Expat Spouses Event op 12 juni