© Pixabay
Author profile picture

Voor biologische en duurzame landbouw moeten boeren toegang hebben tot biologisch zaad van hoge kwaliteit. In Europa is daar echter nog steeds een tekort aan. In het project LIVESEED wil de Europese Unie daar wat aan doen. “Nieuw veredelingsmateriaal dat door projecten zoals LIVESEED wordt geïntroduceerd, helpt de afhankelijkheid van synthetische zaadbehandelingen te verminderen door rassen te veredelen die resistent zijn tegen door zaad en bodem overgedragen ziekten. Dit maakt op zijn beurt een milieuvriendelijkere productie mogelijk”, aldus de EU in een gisteren uitgebrachte tussenrapportage over het project dat in 2017 werd opgestart.

In dit door de Europese Unie gefinancierde project wordt ook gekeken naar marktaspecten en de desbetreffende regelgeving. Dit omvat onder meer een nieuwe kwaliteitsstrategie voor biologisch zaaigoed, een zaaigoeddatabank voor heel Europa en duurzame veredelingstechnieken die aan specifieke omstandigheden zijn aangepast.

Deskundigen uit 18 Europese landen werken samen aan het project, dat onder meer een overzicht van bestaande nationale databanken over de beschikbaarheid van biologisch zaaigoed omvat. Aangezien het te gebruiken zaaigoed aan de plaatselijke omstandigheden moet zijn aangepast, wilden de wetenschappers ook nagaan hoe de beschikbaarheid van biologische rassen met specifieke eigenschappen kon worden uitgebreid. Het gaat bijvoorbeeld om een hogere tolerantie tegen stress of resistentie tegen plagen en ziekten.

Biologisch zaaigoed

“We zijn ook bezig met de ontwikkeling van een nieuwe strategie voor de gezondheid van biologisch zaaigoed en een routekaart voor het gebruik van uitsluitend biologisch zaaigoed tegen 2036”, aldus Project coordinator Ágnes Bruszik. “Deze strategie zal rekening houden met de productieomstandigheden van zaden en kijken naar de rijpheid, het microbioom en het effect van sanitaire behandelingen van biologische zaden.”

Het projectteam heeft ook nieuwe experimentele modellen voor biologische rassen ontwikkeld die in de dagelijkse praktijk kunnen worden gebruikt. Op die manier kunnen de landbouwers ze zelf testen en nagaan hoe ze moeten worden verbeterd om ze aan hun plaatselijke omstandigheden aan te passen.

Verwacht wordt dat tegen 2030 ongeveer een kwart van alle landbouwgrond in de EU voor biologische landbouw zal worden gebruikt. LIVESEED kan helpen dit doel te bereiken. “De voordelen van dit project voor de boeren zijn onder meer een betere toegang tot een breder assortiment zaden van hoge kwaliteit, een grondiger kennis van de zaadproductie en de mogelijkheid om nieuwe of veelbelovende variëteiten in hun eigen klimatologische omstandigheden te testen”, aldus Bruszik.

Lees ook andere IO-artikelen over duurzame landbouw via deze link.