Pixabay
Author profile picture

De European Round Table for Industry (ERT) heeft vandaag haar jaarlijkse Vision Paper uitgebracht. Het ERT noemt de huidige stand van zaken “alarmerend” en beschrijft de status van Europese industrie als “een verval met weinig tekenen van vertraging.” Ook schrijven ze dat de concurrentiekracht van Europa “is vervaagd en onze plaats in de nieuwe wereldorde is niet langer een zekerheid.” Tegelijkertijd wordt er optimisme uitgesproken dat Europa deze uitdagingen kan overwinnen door te focussen op de verdieping van de interne markt en het vernieuwen van de Europese integratie.

  • De Europese industrie loopt steeds verder achter op de Amerikaanse en Chinese, aldus het Vision Paper van ERT;
  • Het Europese aandeel in de wereldwijde industrie daalde tussen 2000 en 2020 van 25 naar 16,3 procent.

ERT is een lobbyorganisatie, gevestigd in Brussel. Het bestaat uit een vijftigtal ceo’s van de machtigste Europese industriële concerns. Met het Vision Paper zet de ERT de toon voor een reeks diepgaande rapporten met actieplannen en aanbevelingen over sleutelonderwerpen die tussen nu en mei volgend jaar worden vrijgegeven.

Harde cijfers

De concurrentiekracht van de Europese industrie is het belangrijkste thema van het Vision Paper. In de afgelopen twintig jaar is dit sterk afgenomen ten opzichte van de Verenigde Staten, waarin het verval in de afgelopen tien jaar het grootst was. “Nog zo’n decennium en we zijn gezien”, waarschuwt Jean-François van Boxmeer, bestuursvoorzitter van het Britse telecombedrijf Vodafone, in een interview met het FD.

Die uitspraken zijn gebaseerd op harde cijfers. Europese bedrijven waren tussen 2014 en 2019 twintig procent minder winstgevend dan Amerikaanse en hun omzet groeide veertig procent minder snel. En misschien wel de meest treffende statistiek: het Europese aandeel in de wereldwijde industrie daalde tussen 2000 en 2020 van 25 naar 16,3 procent.

Het concurrentievermogen van Europa is vervaagd, met de VS, China en andere landen die de EU inhalen op meerdere terreinen. “Sinds 2000 is de EU gedaald van een eerste plaats in bbp van de industrie als wereldwijd marktaandeel naar een derde plaats, achter China en de Verenigde Staten,” aldus het ERT. Deze daling is volgens het rapport mede te wijten aan de veranderende geopolitieke landschap, wat heeft geleid tot fragmentatie en verzwakte internationale samenwerking, die de EU onevenredig beïnvloedt. “Fragmentatie, langzame besluitvorming, kortetermijndenken en populisme dreigen Europa van binnenuit te verzwakken,” waarschuwt het ERT.

De oproep van het ERT tot het versterken van allianties voor handel en markttoegang is dan ook weinig verassend. Ook benadrukt de organisatie het belang van het verbeteren van het onderwijssysteem en het immigratiebeleid om te voldoen aan de vaardigheidsbehoeften van de EU. “Het aantrekken en behouden van talent is cruciaal voor het concurrentievermogen van de EU op de wereldmarkt”, aldus het rapport.

Digitalisering en decarbonisatie: de weg naar de volgende periode van welvaart

Gelukkig is er ook goed nieuws. De dubbele overgang naar digitalisering en decarbonisatie baant de weg naar de volgende periode van welvaart. De ERT gelooft dat Europa nog steeds kan inhalen en moet zijn sociale markteconomie mobiliseren om meer en betere banen te bieden die ingebed zijn in een CO2-neutrale economie.

De EU moet investeren in digitale infrastructuur, technologische acceptatie en innovatie ondersteunen en de cybersecurity verbeteren om de digitale transformatie te stimuleren. “Het beveiligen van Europa’s plaats in de nieuwe wereldorde begint met het verbeteren van de bedrijfsomgeving binnen de EU. Het verwijderen van nationale obstakels zal bedrijven, consumenten en alle burgers in staat stellen om de volledige voordelen van de interne markt te benutten,” aldus Van Boxmeer.

De publicatie vormt de aanloop naar een reeks diepgaande rapporten over onderwerpen zoals het verdiepen van de interne markt van de EU en het verhogen van de concurrentiekracht van energie-intensieve industrieën.