© Pixabay
Author profile picture

Corona is voorlopig nog niet voorbij, maar Europa is al flink bezig met het plan om uit deze crisis te komen. De Europese Commissie heeft namelijk het coronaherstelfonds in het leven geroepen, dat bedoeld is om economieën niet alleen weer op gang te helpen, maar dat ook op een groenere en meer digitale manier te doen. Het fonds, ook wel het Recovery and Resilience Facility of RRF genoemd, bestaat uit een budget van ruim 723 miljard euro. Alle lidstaten, op Nederland na, hebben hun plannen al ingediend, waaruit blijkt dat de meeste landen vooral willen vergroenen door het verbeteren van bestaande infrastructuur en door massale investeringen in duurzame energie. Zo bedragen de uitgaven voor verbetering van de energie-efficiëntie van gebouwen en de vernieuwing van de mobiliteitsinfrastructuur samen meer dan 100 miljard euro.

Wat de landen ook aanpakken, is sociale veerkracht. In dit verband is meer dan de helft van de 723,8 miljard euro bestemd voor betere ziekenhuizen, arbeidsmarktbeleid en een efficiënter openbaar bestuur.

Iedereen wil gebouwen renoveren 

In februari 2020 onderstreepte de Europese Commissie dat 3 op de 4 gebouwen in de Unie energie-inefficiënt waren. De meeste daarvan zijn gebouwd vóór de eerste energieregelgeving uit 1970. Volgens de berekeningen van de Commissie kan de uitstoot van CO2 met 5 procent worden verminderd door bestaande gebouwen te renoveren. In de EU zal meer dan 52 miljard euro worden geïnvesteerd in de renovatie van woningen. Alle landen – behalve Cyprus – trekken een deel van hun budget uit voor de renovatie van gebouwen.

Italië is het land dat hierin het meest investeert, met verschillende acties om scholen, rechtbanken en woongebouwen aan te passen. De grootste investering is die van Ecobonus 110 procent, een subsidieregeling van ongeveer 14 miljard euro. België investeert meer dan een miljard euro in energie-efficiënte gebouwen. Dat is een aanzienlijk bedrag, als je bedenkt dat het land 5,9 miljard euro aan subsidies heeft gekregen. Het gaat onder meer om de renovatie van sociale woningen, openbare gebouwen en een subsidieregeling voor energie-efficiëntie. Frankrijk investeert meer dan 18 procent van zijn budget in de renovatie van gebouwen. De infrastructuur voor de gezondheidszorg wordt met 1,8 miljard euro gerenoveerd.

Ook interessant: Frans Timmermans: kneden, coalities vormen of anders via de band spelen

In heel Europa betere spoorwegen

Een ander cruciaal investeringsgebied is mobiliteit. In totaal besteden de lidstaten meer dan 63 miljard euro aan een betere infrastructuur. Veel maatregelen zijn bedoeld om de bestaande infrastructuur te renoveren. Andere zijn gericht op de aanleg van nieuwe snelwegen en spoorlijnen.

Twee Oost-Europese landen investeren een aanzienlijk deel van hun begroting in mobiliteitsinfrastructuur: Polen en Roemenië. Warschau geeft hieraan meer dan 5 miljard euro uit van de 31,6 miljard euro die het ontvangt. Het grootste deel van dit geld is bestemd voor spoorwegen, ongeveer de helft daarvan alleen voor spoorlijnen. Roemenië wil 7,7 miljard euro investeren in zijn mobiliteitsinfrastructuur, waarvan het grootste deel gaat naar betere treinverbindingen. In totaal krijgt het Balkanland meer dan 29 miljard euro.

Italië grootse investering in mobility gaat naar de spoorwegsector. Zo wordt er voor tientallen miljoenen geïnvesteerd in het renoveren van de spoorwegen in het zuiden van het land. Spanje is van plan meer dan 8 miljard euro in de vervoerssector te investeren. Tot de geplande acties behoren de bevordering van het trans-Europese vervoersnetwerk en de digitalisering van het transport.

Financieringsregelingen voor groenere voertuigen

Hoe stimuleren de lidstaten, naast de investeringen in betere snelwegen, spoorwegen en fietspaden, groene mobiliteit? Er wordt ongeveer 30 miljard euro geïnvesteerd in duurzame mobiliteit. Lidstaten zijn van plan hun wagenpark te vernieuwen en subsidieregelingen in te voeren voor de aankoop van minder belastende voertuigen en laadinfrastructuur. Duitsland investeert ongeveer 5,5 miljard euro, waarvan bijna de helft in een bonusregeling voor de aanschaf van elektrische voertuigen. Ruim een miljard euro is bestemd voor de aanschaf van duurzame bussen, terwijl 700 miljoen euro bestemd is voor een subsidieregeling voor de aanleg van oplaadpunten. Ook Spanje gaat de aanschaf van elektrische voertuigen flink steunen. Madrid investeert zo’n 5 miljard euro in groene mobiliteit.

Waterstof is de duurzame technologie

De investeringen in duurzame technologieën bedragen ongeveer 35 miljard euro in de hele Unie. Waterstof is de technologie die het meest wordt ondersteund, aangezien bijna alle landen van plan zijn om dit te gebruiken.

Duitsland en Oostenrijk financieren beide waterstofgerelateerde programma’s in het kader van het IPCEI, terwijl Italië van plan is deze te gebruiken in sectoren die moeilijk kunnen worden aangepakt. Meer dan 1,5 miljard euro wordt door Spanje bestemd voor H2, terwijl Frankrijk ongeveer 2 miljard euro investeert. Off-shore windparken maken met 3,7 miljard euro deel uit van het plan van Polen, terwijl Kroatië van plan is een bioraffinaderij te bouwen. Denemarken gebruikt een deel van zijn budget voor koolstofafvang, en Bulgarije is van plan een project voor geothermische energie te steunen.

NextGenerationEU

De coronacrisis is een van de grootste uitdagingen van de huidige tijd. De Europese Unie wil haar lidstaten via NextGenerationEU – met 806,9 miljard euro het grootste herstelplan ooit – helpen om sterker uit de crisis te komen. Het coronaherstelfonds (Recovery and Resilience Facility) vormt het hart van dit plan (723.8 miljard).

Het coronaherstelfonds heeft twee doelen: allereerst moet het de Europese economie uit de recessie – veroorzaakt door de coronapandemie – trekken. Tegelijkertijd moet het een impuls geven aan belangrijke investeringen voor de toekomst en hervormingsmaatregelen.

De oorspronkelijke deadline voor het inleveren van een plan was 30 april 2021, maar inmiddels is die deadline verschoven naar juni 2022. Op dit moment hebben 26 van de 27 landen een plan ingediend. In de plannen moeten lidstaten minstens 37 procent van hun begroting uitgeven aan klimaatmaatregelen en 20 procent aan digitalisering.

Op weg naar klimaatneutraliteit

Andere relevante uitgaventerreinen voor innovatie en duurzaamheid hebben betrekking op de verbetering van de waterafvoer en het afvalbeheer. Verder zullen er uitgaven worden gedaan voor snellere internetverbindingen. De lidstaten moeten hun plannen tegen eind 2026 afronden en hun acties worden nauwlettend door de Europese Commissie in het oog gehouden. Als de doelstellingen en mijlpalen die elk land moet halen, niet worden gehaald, kan Brussel besluiten de financiering stop te zetten voor landen die de doelstellingen nog niet voor de helft halen. Aangezien Europa ernaar streeft tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, is er nog een lange weg af te leggen. De plannen zijn slechts een begin van dit langetermijnproces.

Meer informatie over de investeringen en de plannen vind je hier

Steun ons!

Innovation Origins is een onafhankelijk nieuwsplatform, dat een onconventioneel verdienmodel heeft. Wij worden gesponsord door bedrijven die onze missie steunen: het verhaal van innovatie verspreiden. Lees hier meer.

Op Innovation Origins kan je altijd gratis artikelen lezen. Dat willen we ook zo houden. Heb je nou zo erg genoten van de artikelen dat je ons een bedankje wil geven? Gebruik dan de donatie-knop hieronder:

ValutaBedrag