Author profile picture

De Europese Commissie vraagt vooral starters en ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) die nieuwe technieken hebben om het coronavirus te bestrijden, zich te melden voor een financiering van hun innovaties. Deze bedrijven kunnen een spoedaanvraag indienen voor Europese Raad voor Innovatie. De financieringsronde was al uitgeschreven. De uiterste aanvraagdatum is komende woensdag 18 maart. Het gaat om technologieën en innovaties die kunnen helpen bij de behandeling, het testen, het controleren of andere aspecten van de uitbraak van het coronavirus.

Er is een budget van 164 miljoen euro. Er zijn geen vooraf vastgestelde thematische prioriteiten. De aanvragers met voor het coronavirus relevante innovaties zullen op dezelfde manier worden beoordeeld als andere aanvragers.

Relevante innovaties

Het EIC ondersteunt al een aantal starters en MKB’ers met voor het coronavirus relevante innovaties, die in eerdere rondes financiering hebben ontvangen. Dit omvat het EpiShuttle project voor gespecialiseerde isolatie-eenheden, het m-TAP project voor filtratietechnologie voor het verwijderen van virale materialen en het MBENT project voor het volgen van de menselijke mobiliteit tijdens epidemieën.

De Europese Commissie stimuleert verder het dringend noodzakelijke onderzoek naar het coronavirus met 10 miljoen euro uit haar onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020. Zij heeft een dringende oproep gedaan tot het indienen van blijken van belangstelling voor onderzoeksprojecten die ons inzicht in de nieuwe coronavirusepidemie zullen bevorderen, zullen bijdragen tot een efficiënter klinisch beheer van met het virus besmette patiënten en tot een betere paraatheid en reactie op het gebied van de volksgezondheid.

Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, onderzoek, cultuur, onderwijs en jeugdzaken: ,,We werken aan het verzachten van de gevolgen van een mogelijke grotere verspreiding van de uitbraak van het coronavirus in de EU. Dankzij de noodfinanciering voor onderzoek uit Horizon 2020 zullen we meer weten over de ziekte. Ik ben er trots op dat onze supercomputercentra na de vooruitgang van de afgelopen jaren klaar staan om onderzoekers te helpen bij hun werk om nieuwe behandelingen en vaccins te ontwikkelen. We zullen in staat zijn het publiek beter te beschermen en effectiever om te gaan met de huidige en toekomstige uitbraken.”

25 miljard aan investeringen vrijmaken

Ook bereidt de Commissie maatregelen voor die het de EU-landen mogelijk maken om staatssteun te geven aan bedrijven die dat nodig hebben en om optimaal gebruik te maken van de flexibiliteit van het stabiliteits- en groeipact.  Het Corona-investeringsinitiatief is gericht op:

  • de gezondheidszorgstelsels
  • kleine en middelgrote ondernemingen
  • de arbeidsmarkt
  • overige kwetsbare sectoren van onze economieën

Om snel 25 miljard euro aan Europese openbare investeringen te kunnen vrijmaken om de gevolgen van het coronavirus op te vangen, stelt de Commissie voor af te zien van haar verplichting om ongebruikte voorfinancieringen in het kader van de Europese structurele en investeringsfondsen terug te vorderen van de lidstaten.

De lidstaten moeten dit geld gebruiken om hun investeringen in het kader van de structuurfondsen te versnellen. Het geld moet worden ingezet voor nationale cofinanciering die normaal gesproken voor rekening van de lidstaten zelf komt, voordat zij de volgende tranches van hun financiering uit de structuurfondsen zouden ontvangen. Gelet op de gemiddelde cofinanciering van de lidstaten gaat het om een bedrag van 7,5 miljard euro, waarmee in de hele EU zo’n 17,5 tot 18 miljard euro uit de structuurfondsen vrijgemaakt en ingezet kunnen worden.

 

.