An illustration of Equatic's project (image: EQUATIC)
Author profile picture

Equatic, een door UCLA opgericht koolstofverwijderingsbedrijf, heeft een innovatieve technologie gelanceerd die gigatonnen CO2 uit de atmosfeer verwijdert door zeewater te elektrolyseren. Daarbij wordt koolstofnegatieve waterstof gecreëerd. Deze baanbrekende decarbonisatiemethode is gericht op grootschalige, snelle verwijdering van koolstof en kan een revolutie teweegbrengen in de strijd tegen klimaatverandering.

Er is een voorkoopovereenkomst met Boeing aangekondigd, waarbij Equatic ernaar streeft 62.000 ton CO2 te verwijderen en 2.100 ton koolstofnegatieve waterstof te leveren. De goedkope oplossing van het bedrijf maakt wereldwijde schaalvergroting en toepassing mogelijk. Equatic is momenteel bezig met proefprojecten voor koolstofverwijdering in Los Angeles en Singapore en is van plan om tegen 2026 100.000 ton koolstof per jaar te verwijderen.

Combinatie van CO2-verwijdering en waterstofproductie

De technologie van Equatic, ontwikkeld aan het Institute for Carbon Management van de UCLA Samueli School of Engineering, is de eerste die CO2-verwijdering combineert met koolstofnegatieve waterstofproductie. Deze multi-product klimaatoplossing pakt zowel oude als toekomstige emissies aan. Lorenzo Corsini, hoofdadviseur bij Equatic, zegt dat hun technologie een oplossing biedt voor de uitdagingen van koolstofdioxideverwijdering op gigatonschaal en verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Lord John Browne, voorzitter van de adviesraad van Equatic, benadrukt de unieke aard van de technologie, die kooldioxide absorbeert via de oceanen en groene waterstof genereert als bijproduct.

Oceanen als belangrijke bron voor CO2-verwijdering en -opslag

De technologie van Equatic maakt gebruik van de natuurlijke koolstofverwijderingscapaciteiten van de oceanen. Oceanen zijn ‘s werelds grootste reservoir van CO2 en absorberen een kwart van de dagelijkse uitstoot. Door deze natuurlijke cyclus te versnellen en te versterken, zorgt de technologie van Equatic voor de verwijdering en duurzame opslag van CO2. Het hele verwijderings- en opslagproces vindt plaats in een industriële installatie voor koolstofverwijdering, waardoor CO2 nauwkeurig kan worden gemeten.

Lage kosten en grootschalige toepassing

Met kosten die laag genoeg zijn voor ongekende schaalvergroting en wereldwijde toepassing, heeft Equatic meer dan $30 miljoen aan initiële financiering verkregen uit verschillende bronnen, waaronder het Chan Zuckerberg Initiative, de National Science Foundation en het Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E) van het Amerikaanse ministerie van Energie. Deze financiële steun heeft Equatic in staat gesteld om proefprojecten voor koolstofverwijdering uit te voeren in Los Angeles en Singapore, waarbij 100% van de verwijderde CO2 vooraf wordt verkocht, inclusief overeenkomsten met Stripe. Het bedrijf streeft ernaar om tegen 2028 miljoenen tonnen koolstof te verwijderen voor minder dan $100 per ton.

Koolstofnegatieve waterstof: de schone energiebron van de toekomst

Naast het verwijderen van koolstof is Equatic van plan om een dominante producent van koolstofnegatieve waterstof te worden, die verkocht zal worden als schone energiebron voor industriële decarbonisatie, elektriciteitsproductie, duurzame vliegtuigbrandstoffen (SAF’s) en vrachtwagenbrandstoffen. Deze waterstof zal ook de technologie van Equatic aandrijven. Sheila Remes, VP Environmental Sustainability van Boeing, benadrukte het belang van SAF voor het bereiken van de doelstelling van de commerciële luchtvaartindustrie om in 2050 netto nul te produceren, en toonde zich enthousiast over hun samenwerking met Equatic op het gebied van zowel groene waterstof als kooldioxideverwijdering.

Equatic’s technologie: input en belangrijkste kenmerken

Het gepatenteerde proces dat door Equatic wordt gebruikt heeft vier inputs: zeewater, lucht, gesteente en hernieuwbare elektriciteit. Door middel van elektrolyse van zeewater en directe opvang van lucht wordt CO2 gevangen in vaste mineralen en opgeloste stoffen in oceanen, waardoor de stabiliteit voor meer dan 100.000 jaar wordt gegarandeerd. Gesteente wordt gebruikt om het verwerkte zeewater te neutraliseren, waardoor de chemie van de oceanen behouden blijft.