Inge Dinnessen-Dassen (left) and Katja Hilckmann © EY
Author profile picture

De ondernemer is de drijvende kracht achter een bedrijf. Daarom reikt EY al ruim twintig jaar een ondernemersprijs uit. Succesvolle ondernemers uit zestig verschillende landen krijgen een Entrepreneur of the Year Award. “Hierbij kijken we niet naar het bedrijf, maar naar de ondernemer zelf. Zijn of haar visie, passie en strategische richting, persoonlijke integriteit en invloed en maatschappelijk en internationale impact zijn het belangrijkste”, zegt Inge Dinnessen, manager bij EY.

Er zijn twee categorieën binnen de Entrepreneur of the Year Award. De hoofdcategorie richt zich op grote bedrijven met gevestigde ondernemers. Ondernemers Jan-Renier Swinkel van Bavaria en Tijn van Elderen van Brabantia ontvingen de award al eens. Voor dit jaar is onder andere Jeroen van Glabbeek van CM.com uit Breda genomineerd. Daarnaast is er een Emerging Entrepreneur of the Year, een jonge ondernemer die aan het hoofd staat van een succesvolle startup of scale-up. Lex Hoefsloot van Lightyear uit Helmond is één van de genomineerden dit jaar. In deze categorie doen twaalf ondernemers mee. Fors meer dan in de hoofdcategorie. Daar gaat het om vier deelnemers.

Jonge ondernemers met vernieuwend perspectief

De opkomende ondernemers presenteren zichzelf op 4 september aan een onafhankelijke jury met Jan Kees de Jager als voorzitter. Die selecteert de vier ondernemers die door gaan naar de landelijke finale op 2 oktober. “Er zijn harde selectiecriteria waar een ondernemer aan moet voldoen om deel te kunnen nemen”, stelt Dinnessen. “Het gaat hierbij niet alleen om financiële en meetbare criteria, zoals omzet. Het gaat ook om zaken als duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid”, vult Katja Hilckmann, Associate Partner bij EY, aan. “In deze categorie speelt innovatie een belangrijke rol. De bedrijven hebben vaak een vernieuwend aspect nodig om zo snel te kunnen groeien.”

Daarnaast is ook de drijfveer van de ondernemers in deze categorie bijzonder volgens Dinnessen. “Jonge ondernemers willen impact maken door oplossingen te vinden voor maatschappelijke wereldwijde problemen. Een hoog salaris en goede arbeidsvoorwaarden zijn hierbij minder belangrijk”, stelt ze. “Zij denken niet meer vanuit een product dat ze op de markt willen zetten. Ze zoeken naar de beste oplossing voor een probleem en bouwen hier een bedrijf omheen.” Dat zorgt volgens de manager voor een nieuw type ondernemer en creëert een totaal andere dynamiek binnen de onderneming.

Internationaal evenement in Monaco

De vier deelnemers in de hoofdcategorie hebben geen voorronde. Zij pitchen alleen tijdens de landelijke finale. De winnaar in die categorie gaat door naar het internationale Entrepreneur of the Year evenement in Monaco. “Het is zo’n mooi evenement waar ondernemers van over de hele wereld elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen”, vertelt Hilckmann. “Daarom mag ook de winnaar in de emerging-categorie mee naar Monaco. Dat is een interessante en inspirerende ervaring.”

Verdere groei als ondernemer

Ondernemers in beide categorieën krijgen naast een hele hoop eer ook een pitchtraining, toegang tot een groot netwerk en een strategiesessie van EY. De pitchtraining komt tijdens de jurydag en landelijke finale goed van pas. “De oprichter van het bedrijf of de uitvinder van het idee, is niet altijd degene die het verhaal ook het beste kan vertellen”, legt Hilckmann uit. “Met de training zorgen wij dat de ondernemer zijn eigen verhaal goed kan overbrengen.” Naast de pitchtraining krijgen de deelnemers ook een strategiesessie. “Hierin gaan zij samen met hun managementteam een roadmap opstellen aan de hand van de zeven pijlers om te zorgen voor duurzame groei. Het gaat om: klant, transacties, digitaal, mens en cultuur, bedrijfsvoering, financiering en risico. Per pijler bespreken zij waar ze staan als bedrijf en waar ze naartoe willen. Daarna stellen zij concrete stappen vast om die doelen te behalen.”

Vrouwen in de minderheid

Opvallend is dat er maar weinig vrouwen tussen de genomineerden staan. Dat heeft volgens Dinnessen en Hilckmann twee belangrijke redenen. “Er zijn procentueel gezien gewoon minder vrouwelijke ondernemers dan mannelijke. Daarnaast zijn vrouwen vaak te bescheiden om alleen op de voorgrond te treden. Zij geven vaak aan dat ze alles samen met hun team doen en daarom niet alleen op het podium willen staan.”

Al benadrukken mannelijke ondernemers volgens Hilckmann ook vaak dat zij alles samen met hun team doen. “Bijna iedere ondernemer begint of eindigt zijn of haar pitch hiermee.”  Dat siert de ondernemers. “Een bedrijf is iets van mensen samen. Het groeit door de inbreng van verschillende werknemers, maar begon met de visie van die ene ondernemer. Dat maakt de prijs zo interessant.”

EY reikt ook volgend jaar weer een Entrepreneur of the Year Award uit. Ben of ken jij een succesvolle ondernemer? Meld je dan aan of nomineer iemand anders via deze link.