Author profile picture

Grote boortorens voor de kust die water omhoog pompen? Het is een raar idee, dat echter best realiteit zou kunnen worden. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is bekend dat zoetwater niet alleen aan land te vinden is, maar dat er ook onder de zeebodem watervoorraden verstopt liggen.

Destijds was dat niet zo interessant omdat er genoeg drinkwater was, maar nu – met het opwarmen van de aarde, toenemende droogte en een groeiende wereldbevolking – worden deze voorraden steeds interessanter.

Het Helmholtz Centre for Ocean Research in Kiel (GEOMAR) heeft alle beschikbare informatie over deze offshore-waterreserves verzameld, geanalyseerd en in kaart gebracht. De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke magazine Reviews of Geophysics.

Offshore freshened groundwater

Volgens onderzoeksleider Aaron Micallef gaat het om een watermassa van ongeveer een miljoen kubieke kilometer. Dat is genoeg om de Zwarte Zee twee keer mee te vullen. De belangrijkste waterreserves bevinden zich binnen een straal van 55 kilometer van de kust en liggen op dieptes tot 100 meter onder het zeeoppervlak.

Micallef vertelt verder dat het “offshore freshened groundwater” (OFG) grotendeels gevormd is gedurende de laatste 2,5 miljoen jaar, tijdens periodes dat het zeewaterniveau minder hoog was dan nu.

300 studies verzameld

Voor de studie heeft GEOMAR teruggegrepen op 300 gedocumenteerde OFG-reserves verspreid over de hele wereld. Het is uiteraard mogelijk dat er nog meer reserves gevonden worden, maar Micallef benadrukt dat de technieken waarmee OFG wordt opgespoord de laatste jaren wel al sterk is verbeterd.

“De nieuwste seismische en elektromagnetische methoden voor de exploratie van de zeebodem hebben, samen met verbeterde grondwatermodellen, de laatste jaren ons begrip van de omvang en vorm van grondwaterafzettingen aanzienlijk verbeterd”

MARCAN-project

In de EU wordt het onderzoek naar OFG-reserves financieel ondersteund door de Europese Onderzoeksraad onder andere via het MARCAN-project dat de zeebodem onderzoekt voor de kust van Malta en Nieuw-Zeeland. Volgens Micallef, die ook dit project leidt, levert dit zeer bemoedigende resultaten op. “We zijn in staat gebleken om OFG onder verschillende geologische omstandigheden op te sporen en te onderzoeken.”

Toch moeten er ook nog veel vragen worden beantwoord voordat het eerste water kan worden opgepompt. Zo is het bijvoorbeeld onduidelijk in hoeverre de waterreserves onderaards worden gevoed, of dat het autonome bubbels zijn. Ook is het belangrijk te weten wanneer het water precies is ontstaan. Micallef: “Dit soort informatie is onontbeerlijk voordat we OFG als waterbron kunnen gebruiken.

Lees ook onze andere artikelen over schaars drinkwater.