Author profile picture

Employager 1.0: de term zal nog een eigen betekenis moeten gaan krijgen, maar met de bedoelingen van de gemeente Eindhoven is weinig mis. “We dagen ontwerpers, denkers en doeners uit om te komen met nieuwe oplossingen – zoals apps, methodes, tools – om werk zo te organiseren dat meer mensen de kans krijgen om mee te doen.”

Employager 1.0 is een ontwerpwedstrijd waarvoor 20.000 euro in kas zit. Onderliggend doel is om kansarme werklozen dichter bij een betaalde baan te brengen. Wethouder Depla: “We zijn op zoek naar een soort ‘Tomtom voor de arbeidsmarkt’. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan werken best ingewikkeld zijn. Met een beetje hulp, een creatieve of technische oplossing, kunnen veel meer mensen werk vinden en behouden. En dat is belangrijk, want werk geeft je zo veel meer dan alleen een inkomen. Dat gun ik iedereen. En daarvoor dagen wij u uit.”

De Stichting Red Bluejay, ontstaan op de High Tech Campus, is vanwege de kennis en ervaring in zowel de  menselijke factor als in innovatietrajecten aangesteld als organisator om al deze factoren actief te betrekken in de ontwerpwedstrijd.

Meer informatie over de wedstrijd en de doelstellingen op de site van Employager 1.0.

Tijdslijn van de wedstrijd:

17 maart 2015               LANCERING Employager 1.0 wedstrijd, 12.00 uur (middag)

30 maart 2015               Inspiratiesessie voor deelnemers

7 april 2015                  Inspiratiesessie voor deelnemers

12 mei 2015                  Feedbacksessie voor deelnemers

22 mei 2015                  SLUITING van de wedstrijd, 12.00 uur (middag)

27 mei 2015                  Aankondiging 5 finalisten

1 juli 2015                    FINALE