Author profile picture

In Elseviers totaaloverzicht van de 13 Nederlandse universiteiten prijkt de TU/e op de 2e plaats in studenttevredenheid, direct achter Wageningen University. Studenten in Wageningen zijn onbetwist het meest tevreden over de opleiding van hun keuze (63,2%). Eindhoven scoort 41,7%. Tilburg eindigt op de derde plaats met een tevredenheidsscore van 19%. Bij de zes ‘brede’ universiteiten staat Utrecht bovenaan.

Elsevier zet Eindhoven met ruime voorsprong op nummer één van de technische universiteiten in Nederland. In deze lijst krijgen Twente (4,8%) en Delft (-6,3%) aanmerkelijk lagere punten van hun studenten.

Rector Magnificus Frank Baaijens van de TU/e is blij met het oordeel van zijn studenten. “We zijn buitengewoon trots op de waardering van onze studenten voor de hoge kwaliteit van ons onderwijs. Dit vertaalt zich in een toenemende populariteit van al onze opleidingen, wat uitstekend nieuws is voor de toekomst van Nederland. Het is ook een prachtige erkenning voor de passie waarmee alle medewerkers van onze Universiteit de kwaliteit van het onderwijs weten vast te houden. Zeker gezien de verdubbeling van onze studenteninstroom in de afgelopen jaren.”

In totaal vergelijkt Elsevier Weekblad 2.126 opleidingen. Elsevier baseert zich voor haar lijst op een eigen bewerking van Studiekeuze123.nl en de Nationale Studentenenquête, waaraan dit jaar ruim 280.000 studenten meededen. Het blad doet dit voor scholieren die volgend jaar een bacheloropleiding in het hoger onderwijs kiezen en bachelorstudenten die zoeken naar een geschikte master.

Meer gedetailleerde informatie kun je lezen in Elsevier.

(Bron: persbericht TU/e)