Cluster Sports & Technology, het Nederlandse innovatiecluster op het gebied van sport en vitaliteit, krijgt de leiding over een Europees innovatietraject. Onder de naam Inno4Sports gaan vijf clusters uit Spanje, Hongarije, Finland, Polen en Nederland samenwerken. Doel is de prestaties van innovatieclusters op het gebied van de sport en vitaliteit te verbeteren en op die manier de strijd aan te gaan tegen inactiviteit – en voor een vitalere samenleving. De totale projectomvang is zo’n €1,5 miljoen, voor 85% gefinancierd door Interreg Europa.

“Inno4Sports places itself in the context of socio-economic transformations in Europe that open up new dimensions for the capitalisation of sports ecosystems. The potentials of Sport ecosystems have started to be been recognized at EU level as drivers for innovation and growth with a high potential for cross-sectoral spill-overs and interlinkages with various societal and economic fields. Still, at regional levels, they remain underdeveloped, due to existing inconsistencies and an underrepresentation of the potentials created by sports innovation within RIS3 and regional development programmes.”

Het project heeft een strategisch doel, zegt clustermanager René Wijlens: “Het helpt ons om de regionale innovatieagenda vanuit ons cluster verder uit te werken tot een ‘regionaal actieplan voor innovatie voor sport en vitaliteit’. Hiermee moeten we de positie die we in Nederland en de EU al hebben verder versterken. We werken daarin nauw samen met provincie Noord Brabant, Brabant Sport en de Brainport Regio. We trekken ook samen op met andere clusters in de EU die elk hun ambitie, agenda en actieplan gaan ontwikkelen. We willen daarbij ook verbindingen maken tussen de best practices in de EU, zodat we van elkaar kunnen leren.”

Het project heeft een looptijd van meerdere jaren. De eerste fase is gericht op de ontwikkeling van het regionaal actieplan; de tweede fase is op de implementatie gericht. Wijlens: “Het project is geslaagd als we structureel de regio neer hebben kunnen zetten als een regio waar de ‘quadruple helix partners’ – de samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen, bedrijfsleven en bewoners – aantoonbaar succesvoller zijn op het gebied van innovatie voor sport en vitaliteit. Daarmee bereiken ze dan economisch, maatschappelijk en sportief rendement. Met het project willen we ook graag bereiken dat het regionale beleid, inclusief de daaruit voortvloeiende acties en investeringen, optimaal ingericht wordt voor dat doel.”

Meld je aan voor IO op Telegram!

Elke dag om 20 uur exact één innovatief verhaal op je smartphone? Dat kan! Meld je aan voor onze Telegram-service en blijf op de hoogte van de laatste innovaties!

Meld je aan!

Geld levert het project de Eindhovense cluster niet op. “Het is een not-for-profit project”, zegt Wijlens. “Het verdienen zit hem dus vooral in het resultaat: we krijgen hiermee als het goed is een nog sterker innovatie ecosysteem voor sport en vitaltieit.”

Innovatieclusters

Het project haakt in op de tendens van de afgelopen jaren, waarin op verschillende plekken in de EU bottom up innovatieclusters rond sport en vitaliteit zijn ontstaan. Deze clusters hebben elk de behoefte om verder te professionaliseren om de ambities waar te kunnen maken. Met het European Platform Sport Innovation (EPSI) als adviserende partner van het project, is er een sterk verspreidingsplatform die de bevindingen van het project ook naar andere regio’s en partijen onder de aandacht kan brengen.

“De grote maatschappelijke uitdaging van inactiviteit wordt steeds beter onderkend als een thema waar innovatie en publiek-private business creatie een belangrijke rol kunnen spelen”, zegt Wijlens. “Dit project zorgt ervoor dat we daarin meer van elkaars ervaringen leren. De grenzen van innovaties maar ook van businesskansen houden immers niet op bij regio’s. En met EPSI als partner laten we niet alleen de deelnemende regio’s van de ervaringen profiteren, maar ook het groeiende netwerk van partijen dat zich op dit gebied in Europa manifesteert.”

Foto: hoofdkantoor Sports & Technology Eindhoven

Steun ons!

Innovation Origins is een onafhankelijk nieuwsplatform, dat een onconventioneel verdienmodel heeft. Wij worden gesponsord door bedrijven die onze missie steunen: het verhaal van innovatie verspreiden. Lees hier meer.

Op Innovation Origins kan je altijd gratis artikelen lezen. Dat willen we ook zo houden. Heb je nou zo erg genoten van de artikelen dat je ons een bedankje wil geven? Gebruik dan de donatie-knop hieronder:

Doneer

Persoonlijke informatie

Over de auteur

Author profile picture Bart Brouwers is mede-oprichter en mede-eigenaar van Media52 BV, uitgever van innovationorigins.com.