Author profile picture

Als er één manier is om de economie een zwengel te geven zonder afhankelijk te worden van een of twee allesbepalend bedrijven (zoals DAF en Philips in het verleden) dan is het wel door startups te ruimte te geven. Burgemeester en wethouders komen na de zomer met een gedetailleerde invulling van die gedachte. Vooruitlopend daarop hebben ze deze week de gemeenteraad geïnformeerd over de onderliggende argumentatie. Exacte doelen zijn nog niet gesteld.

Schermafbeelding 2015-07-15 om 22.35.01Startups zorgen volgens het college voor dynamiek, werkgelegenheid en groei. “Onderzoek wijst uit dat steden of regio’s met een hoge startup-concentratie veel succesvoller zijn in economische ontwikkeling dan vergelijkbare steden met een lagere concentratie. Startende en daarmee kleinere bedrijven zijn wendbaarder en geven nieuwe impulsen en innovatief vermogen aan het zittende MKB en het grootbedrijf. Het is dan ook belangrijk levendige broedplaatsen te creëren die het bestaande ecosysteem van de Brainportregio Eindhoven versterken en de aandacht als vestigingslocatie opwekken bij Nederlandse en buitenlandse startups en kapitaalverschaffers.”

Eindhoven telt in vergelijking met andere regio’s relatief veel startups. Maar er is nog veel te winnen op het gebied van bedrijven die doorgroeien tot een omvang van meer dan 50 medewerkers. Betere samenwerking tussen de nu al actieve spelers op het gebied van startups-stimulatie is volgens het college een van de manieren om dat te bereiken.

Het gaat om alle startups, ongeacht branche of sector. Wel zal er, als gevolg van de bestaande profilering van Eindhoven, een vanzelfsprekende focus op initiatieven in Techniek, Design en Kennis komen te liggen. “De invloed die de gemeente daarbij – in samenwerking met partners – kan uitoefenen ligt in het faciliteren en monitoren van een startup-ecosysteem. Op die manier kan de stad zowel beginnende bedrijvigheid als haar eigen reputatie een positieve duw geven. Dit alles zal ten goede komen aan de welvaart en het welzijn van de Eindhovenaar.” Extra nadruk op het belang van startups in de Eindhovense economie is dus geen nieuwe koers, maar volgens het college vooral een versteviging van de eerder ingezette lijn.

De voorgevel van het VDMA -complex aan de Vestdijk - mogelijk binnenkort een verzamelplek voor startups.
De voorgevel van het VDMA -complex aan de Vestdijk – mogelijk binnenkort een verzamelplek voor startups.

Voorbeelden

“Daarnaast komt het aan op branding, internationale acquisitie (Brainport Internationale Desk) en nieuwe clustervorming en het stimuleren van nieuwe crossovers.” Voor dat laatste is volgens het college een inspirerende locatie in de binnenstad nodig. Naar alle waarschijnlijkheid zal het VDMA-complex aan de Vestdijk een van die plekken worden, maar de gemeente doet daarover nog geen mededelingen. In elk geval doet de gemeente daarbij inspiratie op bij de Canadese partnersteden Waterloo (Communitech) en Toronto (Mars). “Ook daar hebben ze plekken waar starters, corporates en financiers elkaar kunnen ontmoeten in een laagdrempelige, hoogstedelijke omgeving.”