© Eugène Franken
Author profile picture
Over deze column:

In een wekelijkse column, afwisselend geschreven door Eveline van Zeeland, Derek Jan Fikkers, Eugène Franken, JP Kroeger, Katleen Gabriels, Bernd Maier-Leppla, Willemijn Brouwer en Colinda de Beer, probeert Innovation Origins te achterhalen hoe de toekomst eruit zal zien. Deze columnisten, soms aangevuld met gastbloggers, werken allemaal op hun eigen manier aan oplossingen voor de problemen van deze tijd. Hier zijn alle voorgaande afleveringen.

Geachte heer Dijsselbloem, van harte gefeliciteerd en welkom terug in deze verrukkelijke stad. Uw op verbinding gerichte speech bij de installatie als burgemeester begon met de achterkant van een verkeersbord. Iemand had de vrijheid genomen daarop een vraag in viltstift te stellen: ‘Eindhoven Wat zijn wij?’ Het was u bijgebleven als belangrijk. Dat ben ik zeer met u eens. Maar het antwoord op een dergelijke vraag tover je natuurlijk niet zomaar even uit een hoge hoed. Dus, beste Jeroen, als je hier vernieuwende ideeën over wil opdoen leg dan je oor te luisteren tijdens de kick-off van Het Eindhovens Stadsmanifest

Draagvlak

Veel innovatieve en vooruitstrevende ontwikkelingen konden de afgelopen jaren niet altijd op draagvlak rekenen bij een deel van de Eindhovense bevolking. Bij voortduring zitten duizenden woningen vast in procedures bij de Raad van State. Een gesprek over het met de inzet van Techniek, Design en Kennis optillen van de Catharinakerk in de Nederlandse TDK hoofdstad bleek al helemaal onmogelijk.

Daaruit blijkt betrokkenheid van burgers. En betrokkenheid van burgers is alleen maar fijn. Tegelijk maakt het planvorming voor ruimtelijke ingrepen ingewikkeld. Zeker als waarde van de leefomgeving steeds vaker wordt gedefinieerd in termen als identiteit. Om met elkaar een vruchtbaar gesprek te kunnen voeren over de toekomst van de stad is er daarom dringend een gemeenschappelijk referentiekader nodig. En moet je de juiste mix aan groepen betrekken en bereiken. Door de veranderende aard van de wetgeving en juridificering is er sprake van polarisering. Veel burgers worden niet bereikt, voelen zich niet aangesproken of mogen niet meepraten omdat ze (nog) geen inwoner zijn.

Identiteit

EHV XL, kennis- en communicatieplatform voor stedelijke ontwikkeling in de metropoolregio Eindhoven gaat daarom jaarlijks op de Dutch Design Week experimenteren met de vorm en de inzet van technologie om te onderzoeken hoe je het beste mensen kunt betrekken en informeren. Om te beginnen gaat EHV XL een jaar lang met hulp van studievereniging Cheops op zoek naar de identiteit van de stad. Vrijwilligers nodigen in alle 109  Eindhovense buurten bewoners uit om kwalitatief in beeld te brengen welke soorten waarden er voor hen op het spel staan. Deze brede kijk op wat bewoners waarderen aan hun bestaande leefomgeving wordt verwerkt tot het Eindhovens Stadsmanifest dat ambassadeurs van de buurten gaan presenteren op de DDW 2023.

Pasklare antwoorden op stedelijke vraagstukken bestaan niet. Alleen in een collectief proces met een representatieve variëteit aan partijen kun je vorm geven aan oplossingen voor hedendaagse stedelijke problemen. Met woorden die over de grenzen van het jargon van de aparte sectoren heen reiken. Woorden waarmee ook de waardering van leken benoemd kan worden.

Afwegen

Je moet niet uitgaan van een groep voorstanders en tegenstanders maar in een gesprek tussen verschillende betrokken disciplines en leken de verschillende waarden ontdekken, benoemen en tegen elkaar af te wegen.

Meningsverschillen gaan in essentie niet over of, maar over hoe het zal veranderen. Door de identiteit van de stad te onderzoeken krijg je een idee van wat mensen zouden kunnen gaan vinden over een toekomst van de stad die vooruitgang omarmt en rekening houdt met het bestaande. We zullen keuzes moeten maken. Het Stadsmanifest brengt dit alvast terug tot de kern.

See you at de kick-off van Het Eindhovens Stadsmanifest!