Author profile picture

Radicale en sociale innovaties worden bovengemiddeld vaak gerealiseerd in de regio Eindhoven. Geen enkele andere regio in Nederland scoort daarin zo goed als Brainport. Gemiddeld ligt het aandeel innovaties hier bijna 10% hoger dan in de rest van het land.

Dat blijkt uit de Erasmus Competition and Innovation Monitor 2014 – 2015 die vandaag is gepresenteerd in Rotterdam.

“De High Tech Campus is een springplank”

Hoofdonderzoeker prof. Henk Volberda van het Erasmus Research Institute of Management geeft aan dat “de high tech campus in Eindhoven als een springplank werkt voor bedrijven, inclusief startups, om disruptieve innovaties te realiseren.” Dit is volgens hem deels te danken aan de samenwerking tussen de technologische universiteit, gevestigde bedrijven, startups, en overheidsinstanties.

Schermafbeelding 2015-11-19 om 15.34.53

De regio Eindhoven kent ook een bovengemiddelde mate van radicale innovatie. Dit betreft eveneens bijna 10% meer dan het landelijk gemiddelde. De Brainportregio is samen met de regio Utrecht/Rijnmond ook bovengemiddeld actief op sociale innovatie. De twee regio’s zijn beiden net boven de 3% meer actief op sociale innovatie ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Volberda geeft aan dat “de samenwerking in de regio Eindhoven op het gebied van zowel technologische als sociale innovatie zich uitbetaalt in een hogere mate van product- en dienstinnovaties.”

Schermafbeelding 2015-11-19 om 15.35.23

Enkele andere opvallende bevindingen uit het onderzoek:

  • Beursgenoteerde bedrijven realiseren minder radicale innovaties
  • Weten wat er leeft op de werkvloer is van belang om meer radicale innovaties te realiseren
  • De High Tech sector kent de meeste disruptieve innovatie, de energiesector de minste
  • Disruptieve innovatie vraagt om meer dan alleen technologische innovatie. Topsectoren richten zich te eenzijdig op technologische vernieuwing.
  • Investeringen in onderzoek en ontwikkeling (R&D) en in informatie en communicatietechnologieën (ICT) zijn dit jaar opnieuw gedaald
  • Het innovatievermogen van Nederlandse bedrijven is gestegen

Het onderzoeksinstituut INSCOPE – Research for Innovation van de Erasmus Universiteit Rotterdam voert jaarlijks de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor uit. Het onderzoek staat onder leiding van Prof.dr. Henk W. Volberda, Professor of Strategic Management & Business Policy aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM).

Schermafbeelding 2015-11-19 om 15.41.43