Media Hotspot
Author profile picture

Eindhoven is op zoek naar een plek op het mondiale podium van creatieve innovatie. Als stad van Technologie, Design en Kennis moet dat – met de juiste keuzes – kunnen lukken, zo schrijft marketingorganisatie Eindhoven365 in het strategisch plan voor de komende vijf jaar. Hoe de strategie er uit ziet, lieten we zien in “De Plek van Eindhoven in de Wereld“. In vijf vervolgafleveringen zijn we dieper ingegaan op de individuele uitvoeringslijnen. Vandaag het slot: Media Hotspot.


Lees hier de hele serie artikelen over het strategisch vijfjarenplan


In veel verschillende samenstellingen en op veel momenten is er al over gesproken, maar die centrale Eindhovense Media Hub is er nog steeds niet. Een plek waar vertegenwoordigers van verschillende media bij elkaar kunnen komen, informatie kunnen halen en uitwisselen, waar persconferenties en debatten plaatsvinden en waar een centraal ‘archief’ wordt beheerd dat alle relevante informatie in woord en (bewegend) beeld kan worden gevonden. Een open en toegankelijke plek die de kennis van en over de stad ontsluit voor de rest van de wereld. En dus ook de locatie waar zowel lokale als (inter)nationale media hun verhalen kunnen optekenen.

Om al de pogingen om zo’n mediahub op te richten eindelijk eens concreet te maken, heeft Eindhoven365 het in haar strategische keuzes meegenomen. “Er is grote behoefte aan zo’n plek”, zegt Mark de Greeff van Eindhoven365. “Eindhoven is altijd de stad geweest met een reputatie of perceptie van ‘great inventors, poor salesmen’. Nog steeds moeten we ons verhaal beter en meer gecoördineerd vertellen.” De stadsmarketing organisatie wil Eindhoven beter op de kaart te krijgen in internationale toonaangevende media. Dat moet helpen bij het positioneren van de stad op de wereldkaart. De Greeff:

“Onze energie gaan wij de komende 5 jaar richten op het ontwikkelen van een samenwerkende mediaredactie. Een fysieke plek waar relevante partijen werken of samenkomen voor wekelijks redactieoverleg.”

Eindhoven365 beseft dat ze dat niet alleen kan en nodigt daarom alle in Eindhoven actieve mediapartijen uit om daar actief aan mee te doen. “Wij werken graag samen met creatieve marketingcommunicatiebureaus en bestaande partijen als Fontys Hogescholen, TU/e, High Tech Campus Eindhoven, Brainport Development, Gemeente Eindhoven, E52, Studio040 en Eindhovens Dagblad.” Dat ieder daarbij eigen maatstaven en subdoelen heeft – sommige meer marketing-georiënteerd, andere vooral journalistiek – kan volgens De Greeff alleen maar helpen. Doel is om in 2020 een media-impact van factor 100 keer de huidige impact te realiseren. Nog dit jaar moet daartoe een “Eindhoven Central Media Office” zijn ontwikkeld.

De concrete agenda rond de Media Hotspot:

  1. Eindhoven365 gaat het voortouw nemen in de ontwikkeling van een fysieke regionale mediahub. Doelstelling is om vertegenwoordigers van alle relevante stakeholders op gezette tijden aan een gezamenlijke redactietafel te krijgen.
  2. Er komt een Eindhoven Woord- en Beeldbank: een digitaal portaal waar lokle betrokkenen relevante teksten, foto’s en video met elkaar gaan delen, en waar externe professionals beelden kunnen uploaden voor eigen gebruik.
  3. De internationale merkactivatie via online video wordt verstevigd. In 2015 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een videocampagne vanuit het platform Eindhoven.video. Dat proces moet in 2016 verder uitgebreid worden.