Author profile picture

Als een van de vele innovatiehubs in het land was Eindhoven – via Brainport Development – natuurlijk al vanaf het begin goed vertegenwoordigd bij StartupDelta. Maar sinds kort hebben we in de persoon van Fancy van de Vorst een eigen afgezant bij het ambitieuze startupplatform waar Neelie Kroes tot komende zomer de kar trekt. Op verzoek van burgemeester en wethouder is zij toegetreden tot kernteam. Naast die ene bijeenkomst per 14 dagen – het vergaderschema van StartupDelta met alle regionale hubs –  is Eindhoven nu dus constant aanwezig in het hart van de organisatie.

startup ecosystemEn dat maakt verschil, zeker in een periode waarin het doel van StartupDelta niet alleen gericht is op het verbeteren van de internationale concurrentiepositie, maar zeker ook op het losmaken en verbinden van de binnenlandse startupkrachten. Van de Vorst, in Eindhoven beleidsambtenaar Economische Zaken, maakt daarbij volop gebruik van haar netwerk in Brainport. Dat betekent trouwens niet dat ze constant bezig is met het naar voren duwen van alles wat uit Eindhoven komt. Nee, haar taken liggen op de eerste plaats bij de nationale agenda van StartupDelta.

“Startups helpen aan zichtbaarheid en geloofwaardigheid”

FancyConcreet: in samenspraak met de regionale hubs en Captains of Industry een aanpak ontwikkelen om corporates – de grote, gevestigde bedrijven – en startups meer van elkaar te laten profiteren. Overal in Nederland dus. Het geven van ‘geloofwaardigheid’ aan startups is daarbij de inzet. Ze worden geholpen ‘zichtbaarder’ te worden.

Maar hoe doe je dat? Van de Vorst: “Buitenlandse bedrijven zien Nederland als één entiteit en kloppen bij ons aan voor contacten met betrouwbare en geloofwaardige startups. Dat betekent dus dat hoe zichtbaarder wij de startups maken, des te beter het voor hen is. Dat kan bijvoorbeeld via de verschillende media, ook in het buitenland. Op dit moment brengen wij startups en corporates concreet met elkaar in gesprek over hoe deze samenwerking eruit moet zien. ”

“Niet een zo groot mogelijk deel van de koek opeisen maar met z’n allen de koek steeds groter maken”

startupdelta logoFancy van de Vorst is een groot deel van haar werktijd bezig met het leggen van verbindingen, iets dat ze als beleidsambtenaar in Eindhoven ook al wel gewend was. “Dan gaat het erom om mensen zodanig aan elkaar te koppelen dat we niet alleen voorkomen dat er dubbel werk wordt gedaan maar dat we door kennis en krachten te delen allemaal kunnen groeien. Want dat is inmiddels ook wel duidelijk: er is geen enkele reden om binnen Nederland met elkaar te concurreren: het gaat er niet om een zo groot mogelijk deel van de koek op te eisen maar om met z’n allen de koek steeds groter te maken.”

Er zijn binnen Nederland geen tegenstrijdige belangen, zegt Van de Vorst resoluut. “En ook het nationale belang staat niet haaks op welk regionaal belang dan ook. Dat zie je ook heel mooi terug in dat tweewekelijks overleg tussen vertegenwoordigers van alle regionale hubs. Daar kom je geen enkele verborgen agenda meer tegen, alles wordt in zo groot mogelijke openheid met elkaar gedeeld. Niet voor niets zei Prins Constantijn onlangs dat door StartupDelta de Nederlandse regio’s zijn gaan samenwerken en ze hierdoor internationaal een vuist kunnen maken.”

Op naar een Europees Startup Visum

StartupDelta heeft daarbij een regiefunctie, een rol die ook tot buiten de landsgrenzen reikt. Van de Vorst: “Neem bijvoorbeeld het programma Orange Carpet, dat erop gericht is om buitenlandse startups zo goed mogelijk te laten landen in ons land. Wij helpen die bedrijven, maar ook investeerders, om hun plek hier te vinden, een effectief netwerk op te bouwen en ze wegwijs te maken binnen de hier geldende regelgeving.” Dat gaat zelfs zover dat StartupDelta zich als doel heeft gesteld om begin 2016 (als Nederland EU-voorzitter is) een voorstel voor een Europees Startup Visum te lanceren.

One Single Hub for Startups

Het doel van StartupDelta is om Nederland tot de top 3 te laten behoren van de beste Europese startup-ecosystemen. Nederland moet in een adem genoemd worden met Londen en Berlijn. Om deze toppositie te bereiken, moeten de krachten van de regionale innovatiehubs gebundeld worden, zodat Nederland zich kan profileren als One Single Hub for Startups.

startup delta stempelHoe beter Van de Vorst haar taak uitvoert, des te groter de vraag vanuit de markt zal worden om nog meer te gaan doen. Succes creëert vraag. Het risico daardoor te verdrinken in werk ligt op de loer, maar zelf ziet ze dat niet als een probleem. “Natuurlijk komen er steeds meer nieuwe initiatieven en zullen hun verwachtingen groeien naarmate ze om hen heen de andere voorbeelden zien. Maar daar moeten we juist blij mee zijn, ik zie dat vooral als een teken dat het thema goed is omarmd. Wel is het zo dat je je focus goed in de gaten moet houden. Ook af en toe nee zeggen als er een vraag komt die buiten de focus valt.”

“StartupDelta is de Champions League”

Dat lijkt op zich een heldere en logische vaststelling, maar dat betekent nog niet dat dat in alle gevallen even makkelijk is. “Nee, dat klopt. En eerlijk gezegd moet ik ook nog wel af en toe zoeken naar die balans. Het werk voor de gemeente Eindhoven was soms al ingewikkeld, maar je moet je voorstellen dat dit echt de Champions League is. Enorm intensief allemaal.”

150918 Team StartupDelta5
Het StartupDelta-team met (zittend, derde van rechts) Fancy van de Vorst

Het huidige team van StartupDelta, inclusief “Special Envoy” Neelie Kroes, heeft tot juli 2016 om het Nederlandse startup ecosysteem aan te jagen. Hoewel de tijd dus kort is, zijn de ambities er niet minder om. Kroes probeert niet minder dan een systeemverandering te bereiken. Van de Vorst: “Dat lijken misschien grote woorden, maar het is echt heel hard nodig. Ons huidige fiscale systeem is niet optimaal voor startups en scaleups. Ook moeten we samen met grote bedrijven en kennisinstellingen kijken naar een betere inbedding van startups in de regionale ecosystemen.”

“FME zou de tech-startups in Eindhoven verder kunnen helpen”

Nu Van de Vorst af en toe met wat meer afstand en vanuit een nieuwe verantwoordelijkheid naar Eindhoven kan kijken, is haar vast ook iets opgevallen dat Eindhoven kan leren van de andere regio’s. “Zeker. Als je kijkt hoe een regionale hub in Delft erin is geslaagd om veel startende bedrijven met elkaar te verbinden via FME, dan zou dat ook de technologische startups in Eindhoven wel kunnen helpen. FME is een ondernemersorganisatie binnen de techniek, waar ondernemers andere ondernemers verder helpen. Zij hebben een specifiek lidmaatschap voor startups en een programma om hen binnen het eigen netwerk verder te helpen. Het levert meer kennis en kunde op binnen de eigen keten, maar kan een bedrijfje ook de weg wijzen in fiscale of arbeidsrechtelijke zaken. Heel handig.”

“Eindhoven, dat is de stad van de korte lijntjes”

Maar al met al is haar beeld over de stad nog steeds erg positief, ook in vergelijking met de andere regio’s. “Wat Eindhoven echt onderscheidt, dat zijn de korte lijntjes. Als er iets gedaan moet worden, dan kunnen we snel schakelen. Kijk bijvoorbeeld maar eens hoe collega Sandra Janssen er in extreem korte tijd in is geslaagd om, speciaal voor ondernemers met online ambities, het Google-event in de VDMA te laten plaatsvinden. Er zaten maar enkele weken tussen het eerste idee en de uitvoering en kijk eens hoe goed dat is verlopen. Inclusief alle voorzieningen en zelfs een bezoek van minister Kamp en de directeur van Google Nederland. Dat is Eindhoven.”

Dankzij de korte lijntjes in Eindhoven, zaten begin november Google-directeur  Pim van der Feltz, minister Henk Kamp en burgemeester Rob van Gijzel naast elkaar in de VDMA.
Dankzij de korte lijntjes in Eindhoven, zaten begin november Google-directeur Pim van der Feltz, minister Henk Kamp en burgemeester Rob van Gijzel naast elkaar in de VDMA.