Artificial Womb, center for Humans & Technology, Next Nature Network, TU Eindhoven, prof. Guid Oei. © Bart van Overbeeke
Author profile picture

Met een investering van ruim €2,2 miljoen krijgen zes projecten met potentiële impact op de maatschappij en de economie de kans om te groeien binnen Eindhoven Engine. Samen vertegenwoordigen deze projecten een investering van €16,8 miljoen, aldus Eindhoven Engine. De €2,2 miljoen komt van de Regio Deal Brainport.

Er waren 11 projecten ingediend, waarvan er uiteindelijk vijf afvielen. Het beoordelingsteam ziet in de aanmeldingen een grote behoefte aan innovatie. “Bedrijven en kennisinstellingen hebben intensief samengewerkt om tot sterke projectvoorstellen te komen”, aldus directeur Katja Pahnke. “Eindhoven Engine krijgt hierdoor steeds meer vaart.” De gekozen projecten zijn divers van opzet: klimaat, vitaliteit, gezondheid en smart manufacturing.

Eindhoven Engine: Katja Pahnke, Maarten Steinbuch & Paul Merkus – © Bart van Overbeeke.

Eindhoven Engine wil “de collectieve intelligentie in de Brainport regio ontsluiten”. Vernieuwers uit bedrijven kunnen er de krachten bundelen met studenten en ervaren medewerkers van kennisinstellingen om samen te werken aan het versnellen van innovatie en het realiseren van cocreatie-projecten waarbij colocatie een voorwaarde is. De grondleggers van Eindhoven Engine zijn de kennisinstellingen Fontys, TNO, de Technische Universiteit Eindhoven en de bedrijven Philips Healthcare, Signify, ASML, VDL, NTS en NXP.

De zes geselecteerde projecten:

Carbyon DAC

Eindhoven Engine: “De mensheid staat voor een ongekende uitdaging: de opwarming van de aarde, gedreven door de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) uit fossiele bronnen zoals olie en gas. Deze emissies kunnen echter, als ze worden opgevangen, een hernieuwbare koolstofbron zijn met toepassingen als gewasgroei en duurzame brandstofsynthese. Carbyon zal de Direct Air Capture (DAC)-technologie ontwikkelen om CO2 uit de atmosfeer te verwijderen en om te zetten in een groene vervanger voor fossiele brandstoffen.”

Carbyon heeft onlangs een van IO’s Gerard en Anton Awards gewonnen

Partners: Carbyon, DIFFER, TU/e

ECoS-IAQ Efficiënte Comfortabele Binnenluchtkwaliteit op school

Eindhoven Engine: “Installaties in gebouwen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 35% van het totale energieverbruik, waarvan ongeveer 20% het gevolg is van inefficiënte bedrijfsvoering. Minder gunstige milieuomstandigheden in klaslokalen kunnen zowel op korte als op lange termijn gevolgen hebben voor de gezondheid, voornamelijk door de aanwezigheid van stofdeeltjes. Met meer inzicht in sensoren, data-interpretatie, trendsignalering, continue monitoring, foutdetectie/diagnose en voorspellend onderhoud kunnen problemen worden geïdentificeerd in de HVAC-systemen (Heating Ventilation Air Conditioning) van scholen. Het ECoS-IAQ-project richt zich op het creëren van productontwikkelingsconcepten voor luchtbehandelingsfabrikanten, luchtfilterfabrikanten, controlebedrijven en installateurs.”

Partners: Gebouw G100, Camfil, ISSO, Kropman, Lucas Onderwijs, NedAir, TU/e

[email protected]

Eindhoven Engine: “Het [email protected] project draagt bij aan baanbrekende innovatie in warmte-energieopslag: een warmtebatterij die beter, goedkoper, kleiner en groener is dan welke concurrent dan ook. Dit zal de energietransitie versnellen, de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen bevorderen, de investeringen in het netwerk verminderen en nieuwe business creëren. [email protected] richt zich op oplossingen voor real-time gegevens over de laadtoestand van de warmtebatterij en het optimale databeheer, met drie samenhangende oplossingen: 1. De basis voor een robuuste en goedkope sensor; 2. Communicatieprotocollen en databeheer; 3. Integratie in een gevalideerde, gebruiksklare warmtebatterij. Het doel is om deze technologie tegen 2023 op de markt te brengen.”

Partners: Caldic, Fontys, TNO, TU/e, Warmtebatterij BV

POWer FITTing – De vitaliteit van personen en het optimaliseren van hun werkomgeving

Eindhoven Engine: “In een steeds competitievere wereldeconomie nemen de fysieke inactiviteit en het aantal burn-outs toe. Duurzame inzetbaarheid op basis van een goede fysieke en mentale gezondheid is daarom van cruciaal belang, om ziekteverzuim te voorkomen en ook om de kosten van de gezondheidszorg te verlagen. POWer FITTing optimaliseert de relatie tussen vitaliteit en de (thuis)kantooromgeving door de combinatie van data-acquisitie, integratie en toepassing voor de validatie en versnelling van gebruikersgerichte oplossingen. Door rekening te houden met individuele, maatschappelijke en contextuele factoren, stelt dit medewerkers in staat om zowel gezond als productief te blijven. Dit komt ten goede aan bedrijven, individuen en de maatschappij in het algemeen.”

Partners: Fontys, HC Oranje-Rood, IMEC, TNO, TU/e

WOMBATH: naar een kunstmatige baarmoeder

Eindhoven Engine: “Na de geboorte heeft elk kind te maken met een fysiologische overgang van moeder-placentale levensondersteuning naar (zelfvoorzienend) leven buiten de baarmoeder. Voor sommige premature baby’s gebeurt deze overgang te snel. Dit stelt een zwaar beroep op de onvolgroeide vitale organen van het kind, waardoor extreem te vroeg geboren baby’s vaak ernstige, levenslange gezondheidsproblemen ondervinden met mogelijke sociale gevolgen. Bij wijze van proef zijn de te vroeg geboren lammetjes afgelopen jaren met succes in leven gehouden in een vochtig milieu, waardoor ze zich op dezelfde manier kunnen ontwikkelen als in de baarmoeder. De resultaten zijn ook veelbelovend voor menselijke toepassingen. Het WOMBATH-consortium zal een medisch hulpmiddel ontwikkelen – een kunstmatige baarmoeder – dat de veilige ontwikkeling van extreem premature baby’s buiten de baarmoeder ondersteunt. Uiteindelijk zullen deze baby’s betere gezondheidsvooruitzichten hebben dan premature baby’s met conventionele zorg.”

Meer over dit project hier

Partners: LifeTec Group, Máxima Medical Center, MEDSIM, NEMO Healthcare, POLIMI, RWTH Aachen, TU/e.

Smartman: optimale productieprocessen

Eindhoven Engine: “Smartman is de afkorting van Smart Manufacturing, waarbij het optimaliseren van productieprocessen in de (maak)industrie centraal staat. Dit streven naar verbeteren van efficiëntie blijkt bijvoorbeeld binnen het midden- en kleinbedrijf (mkb) niet altijd eenvoudig te zijn, omdat het daar kan ontbreken aan capaciteit en kennis. Het onderzoek Smartman heeft tot doel om bedrijven en instellingen kennis te laten delen die is opgedaan bij onderzoeken en technologieprojecten. Via een open innovatieomgeving wordt data op een laagdrempelige manier toegankelijk gemaakt, zodat smart manufacturing voor een grotere groep bedrijven bereikbaar wordt.”

Partners: Fieldlab Flexible Manufacturing op de Brainport Industries Campus, Fontys.

Steun ons!

Innovation Origins is een onafhankelijk nieuwsplatform, dat een onconventioneel verdienmodel heeft. Wij worden gesponsord door bedrijven die onze missie steunen: het verhaal van innovatie verspreiden. Lees hier meer.

Op Innovation Origins kan je altijd gratis artikelen lezen. Dat willen we ook zo houden. Heb je nou zo erg genoten van de artikelen dat je ons een bedankje wil geven? Gebruik dan de donatie-knop hieronder:

ValutaBedrag