Author profile picture

Eindhoven en Tilburg zijn vanaf vandaag wandelgemeenten. Als eerste steden van het land hebben ze het “Charter for Walking” ondertekend. Het Charter heeft als doel om de voetganger op straat meer aandacht te geven. Rijksbouwmeester Floris Alkemade nam in Nederland – op uitnodiging van de organisatie MENSenSTRAAT – het initiatief voor deze stap.

Het Charter is de Nederlandse vertaling van de internationale Charter for Walking; een verklaring waarin overheden en organisaties zich uitspreken om zich hard te maken voor de belangen van de mens te voet, wandelaar en voetganger. Via inspiratie en kennisdeling hoopt de organisatie het belang van lopen (gezond, efficiënt en duurzaam) te verspreiden en daarmee de voorwaarden te creëren waarin mensen meer ervoor kiezen om te lopen. MENSenSTRAAT is de Nederlandse vertegenwoordiger in de wereldwijde organisatie IFP, International Federation for Pedestrians.

Wethouder Mary-Ann Schreurs (Eindhoven) vindt het een belangrijk initiatief. “In 2050 wonen wereldwijd 2 op de 3 mensen in een stad. Dus met heel veel mensen op een klein stukje grond. Zie dat maar eens leefbaar en gezond te houden. Dat zagen we bijvoorbeeld al bij de Vestdijk, waar door het vele autoverkeer de lucht echt ongezond was. Ingrijpen geeft ons de gelegenheid om samen met alle betrokkenen te bedenken hoe we de openbare ruimte zo fijn en goed mogelijk kunnen inrichten en gebruiken. Door bijvoorbeeld lopen te stimuleren en daarom vind ik deze charter zo goed.”

Ook de Tilburgse wethouder Mario Jacobs geeft voetgangers een prominente plek in de Tilburgse ontwikkelingen: “Onze ambitie voor 2040 is nul verkeersdoden in Tilburg en een fors aandeel van lopen en fietsen. We faciliteren met onze aanpak dat nog meer mensen zich bewuster actief en gezond verplaatsen en nog meer gaan fietsen, maar vooral ook lopen.”

Het Charter for Walking roept op tot het verzamelen en delen van inspirerende initiatieven om meer aandacht aan de voetganger te schenken. De Nederlandse vertaling is, in overleg met Wandelnet, Rover, Fietsersbond Natuur&Milieu, Milieudefensie en HappyStreets, aangevuld met suggesties gericht op de Nederlandse praktijk, waarbij lopen en fietsen “de smeerolie van de mobiliteit” moeten gaan vormen.