Author profile picture

Eindhoven Airport mag met 15.000 extra vliegtuigbewegingen groeien tot 43.000 vluchten. Dit advies heeft Hans Alders vandaag – 21 juli – aan het kabinet uitgebracht.

Bron: persbericht Alderstafel

De “Alderstafel” heeft de eerste fase (2010-2015) van ontwikkeling van de luchthaven met 10.000 extra vliegtuigbewegingen geëvalueerd. Die evaluatie stelt vast dat Eindhoven Airport de in 2010 gemaakte afspraken over hinderbeperking, het bestemmingenpakket en duurzaamheid tijdig is nagekomen. Daarmee ontstaat ruimte voor de eerder afgesproken tweede fase.

De luchthaven krijgt in deze tweede fase geen vrij baan van de regio. Om de groei te verwezenlijken mag de luchthaven niet meer dan gemiddeld vier vluchten na 23.00 uur plannen, in plaats van de maximaal acht vluchten die nu in de formele regelgeving is opgenomen. Ook voor de zondagochtend komt, behalve voor de “homecarrier”, een beperking op aandringen van de regio.

Tevens wordt sterk ingezet op innovatie om de luchthaven in te passen in de omgeving.


Lees ook:

Vliegvelddeal is best denkbare balans tussen economie en omgeving

Economische belangen Eindhoven Airport belangrijker dan kwaliteit van leven?

De rooskleurige toekomst van Eindhoven Airport


In 2010 is door het kabinet besloten dat Eindhoven Airport ruimte krijgt voor in totaal 25.000 vliegtuigbewegingen in twee fasen. Daarnaast is besloten Lelystad Airport te ontwikkelen met 45.000 vliegtuigbewegingen. Samen hebben deze luchthavens de rol om Schiphol te ontlasten door een deel van de toenemende vraag naar luchtvaart op de regionale velden op te vangen.

De eerste stap in dit beleid is het tot ontwikkeling brengen van de eerste fase van Eindhoven Airport. Deze is nu conform planning gerealiseerd. Afgelopen jaren groeide Eindhoven Airport met 10.000 vliegtuigbewegingen tot het huidige aantal van bijna 29.000 vliegtuigbewegingen. Het aantal passagiers bedroeg vorig jaar bijna 4 miljoen (tegenover 2,15 miljoen in 2010). Het aantal bestemmingen vanaf de luchthaven is met een groei van 30 in 2010 naar de huidige 72 (2014) meer dan verdubbeld. Transavia heeft de afgelopen jaren een aantal toestellen uit de vloot verplaatst van Schiphol naar Eindhoven.

De tweede fase van de ontwikkeling op Eindhoven Airport gaat in met ingang van 2016. In de evaluatie van de eerste fase hebben de partijen aan Tafel vastgesteld dat de luchthaven aan de afgesproken voorwaarden heeft voldaan. Zo is er een stillere vloot gerealiseerd, zijn de landingsprocedures aangepast en een nieuwe vertrekroute geïntroduceerd. Ook heeft Eindhoven Airport als eerste luchthaven in de Benelux de hoogste accreditatie behaald op het gebied van duurzaamheid doordat de hele luchthavenoperatie CO2-neutraal plaatsvindt.

Schermafbeelding 2015-07-21 om 17.54.00Naast de evaluatie van de gemaakte afspraken is veel aandacht door de Tafel besteed aan de openingstijden van de luchthaven. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor de regionale partijen. De reguliere openstellingstijden van de luchthaven zijn van 07.00 – 23.00 uur. Op jaarbasis mogen niet meer dan gemiddeld 4 bewegingen tussen 23.00 – 24.00 uur binnenkomen. Eindhoven Airport behoort daarmee volgens de Alderstafel “tot de absolute top binnen Europa als het gaat om beperking van de openingstijden”.

Omwonenden, randgemeenten en milieubeweging willen nog verdergaande beperkingen opleggen aan de openingstijden. In zijn advies geeft Hans Alders aan dat hij met de partijen de grenzen heeft opgezocht van het mogelijke. Hij wijst er op dat voor de homecarrier het wel van belang is dat deze de ruimte krijgt de toestellen op tijd te laten vertrekken ’s ochtends en ’s avonds nog binnen te laten komen.

Die homecarrier is ook van belang voor de regio. De homecarrier zorgt niet alleen voor een sterk bestemmingenpakket, maar ook voor werkgelegenheid en draagt bij aan uitvoering van hinderbeperkende maatregelen.

Uit belevingsonderzoek in de regio dat afgelopen periode is gedaan, blijkt volgens de Alderstafel dat de houding van de regionale bevolking ten opzichte van de luchthaven(ontwikkeling) en de beleefde gezondheid niet is verslechterd. Niettemin is de beleefde hinder, slaapverstoring en zorg over de toekomst afgelopen jaren toegenomen. In het advies is daarom een aantal aanvullende afspraken opgenomen. Daartoe behoort het instellen van een leefbaarheidsfonds, verdere aandacht voor routeoptimalisatie (met name bij Wintelre), ontwikkeling van de informatievoorziening en voortgaande innovatie die de luchthaven in samenwerking met de regionale partijen invulling geeft.