Author profile picture

De Effenaar kan dankzij een eenmalige gemeentelijke subsidie van €100.000 door met het Virtual en Augmented Reality programma Smart Venue. Volgens de gemeente is dat nodig omdat “op dit moment ontbreekt het in de regio aan een permanente goed geoutilleerde en voor iedereen toegankelijke voorziening om deze ontwikkelingen te ondersteunen, AR-VR te beleven en het experiment aan te gaan”. Blijkbaar vallen de 3000 m2 Virtual Reality die Enversed onlangs opende volgens de gemeente niet in die categorie. 

Het geld komt niet uit een cultuurpotje, maar uit lagere kosten voor projecten uit het voormalig Financieringsfonds. “Het zijn het met name Brainportdoelstellingen die in de businesscase gepaard zijn aan het belang om de bezettingsgraad van de Effenaar en daarmee de exploitatiebasis van de Effenaar te versterken. Voorop staan echter de doelstellingen om de AR/VR ontwikkelingen in de Brainportregio een impuls te geven en de Effenaar te versterken als broedplaats voor deze ontwikkelingen.” In totaal gaat het om een investering van €155.000. Daarvan wordt €100.000 van de gemeente gevraagd. De rest wordt ingevuld met sponsoren (€25.000) en een bijdrage van de provincie (€30.000).

Volgens de gemeente zijn inmiddels zo’n 160 events en bijeenkomsten gepland rond het Smart Venue-programma. Muziek is daarbinnen een belangrijk onderdeel. “De Effenaar verkent de toekomst van popmuziek en popmuziekbeleving en geeft daar mede vorm aan. De inzet van VR en AR om de beleving van een live performance te versterken is een nieuw en relatief onontgonnen terrein. Dit wil de Effenaar vorm geven met het Smart Venue Program.”