In the studio with Anne-Marie Fokkens. Photo: Dutch Technology Week
Author profile picture

Op maandag 31 mei 2021 was het dan eindelijk zover. De tiende editie van de Dutch Technology Week ging van start. Na vele maanden van voorbereidingen is er een mooie mix van online en fysieke evenementen tot stand gekomen. Om de toekomst van de technologie veilig te stellen, wordt er ook dit jaar weer volop ingezet op techniekpromotie. De verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven voert hierbij de boventoon. Dit kwam duidelijk naar voren in de eerste drie online evenementen: ‘DTW Kick Off – Students on stage’, ‘Het belang van techniekpromotie’ en ‘Bedrijfsleven: belang van samenwerking met het onderwijs’.

Online podium

De kick-off vond plaats op maandagochtend om negen uur. Na een korte inlogprocedure belandden de deelnemers in een online omgeving waar een korte en duidelijke uitleg werd gegeven over de verschillende opties binnen het Online Podium.

Er was namelijk niet alleen de mogelijkheid om de evenementen bij te wonen, je kon als deelnemer ook actief mee te doen door vragen te stellen of door na een evenement naar het netwerkplein te gaan. Hier kon verder worden gepraat met de sprekers of hun collega’s. Daarnaast was er de mogelijkheid om vragen te stellen aan de andere deelnemers en/of ze uit te nodigen voor één-op-één gesprekken. Dit alles werd begeleid door het unieke beeld van Het Klokgebouw in Eindhoven, voorheen de fysieke locatie van de DTW.

Kick-off Students on Stage

Tijdens de Kick-off Students on Stage stonden de studenten van het Summa College, Fontys Hogescholen en de TU Eindhoven centraal. Zij kregen de kans hun verhaal te doen en te vertellen over wat hen zo aantrekt in de techniek. Ook Frits van Hout, al vanaf het begin het boegbeeld van de DTW, kwam aan het woord.
Presentatrice Anne-Marie Fokkens praatte het programma aan elkaar en interviewde live enkele studenten in de studio. Haar co-host was Thom van Os, een student bij Fontys. Tussen de verschillende interviews en filmpjes door presenteerde hij de Mentimeter Quiz. Hierbij werden er vragen gesteld als ‘Hoeveel studenten in de Brainport regio zitten in de technologie’ en ‘Hoe lang was de belichtingstijd van de eerste foto die ooit gemaakt is?’ (antwoord: rond de acht uur). De bedoeling was dat de mensen thuis hun antwoorden digitaal doorgaven.

Op wat technische mankementen na verliep dit evenement redelijk vlekkeloos. De studenten vertelden enthousiast over hun fascinatie met de techniek en over hun toekomstdromen. Om het allemaal nog wat concreter te maken, werden er voorbeelden getoond van wat er allemaal mogelijk is. Zo lieten twee studentes in de studio zien hoe een spijker verkoperd wordt. Een ander interessant project dat aan bod kwam, was Luca. Dit is een auto die vrijwel geheel is gemaakt van afval.

Techniekpromotie door samenwerking

Na dit evenement vond de DTW Talk ‘Het belang van techniekpromotie’ plaats (hieronder terug te zien), onder leiding van Bart Brouwers. Thea Koster (voorzitter van het Techniekpact) en Lianne van den Wittenboer (senior projectleider onderwijs bij Brainport Development) gingen in deze Talk dieper in op het belang van techniekpromotie. Daarbij richtten zij zich onder andere op de vraag hoe ze het onderwijs beter kunnen laten aansluiten op de arbeidsmarkt.

Het betrekken van de bedrijven bij het onderwijs – bijvoorbeeld door het aanstellen van hybride docenten – en een Leven Lang Ontwikkelen waren centrale thema’s. Met bezieling vertelden zij over de vele initiatieven en samenwerkingsverbanden die ontplooid worden op dit gebied.

Bart Brouwers in gesprek met Lianne van den Wittenboer.

Inspirerende activiteiten

De volgende DTW Talk ‘Bedrijfsleven: belang van samenwerking met het onderwijs’ haakte hierop in door te bespreken hoe onderwijs en bedrijfsleven er samen voor kunnen zorgen dat jongeren hun talent voor techniek ontdekken. Stefan Slenders (manager KOP Bureau), Jan-Paul Kimmel (social responsibility manager van NXP Nijmegen), Birgit Goumans (adjunct directeur bij Kusters Goumans) en Inge Wouters van ASML vertelden uitgebreid over de verschillende activiteiten die zij ondernemen om kinderen en jongeren te inspireren. De nadruk lag hierbij wederom op samenwerking.

Enkele voorbeelden van activiteiten waren Een Bedrijf in een Doosje en de ontwikkeling van hightech leskisten. Zonder investeringen vanuit het bedrijfsleven zouden deze ontwikkelingen niet mogelijk zijn. Kimmel gaf aan dat hij speciale aandacht heeft voor Nederlandse kinderen die opgroeien in armoede. Voor deze kinderen heeft NXP inmiddels een bedrag van 35.000 euro beschikbaar gesteld.

Tijdens de Talk werden er nog enkele inspirerende filmpjes getoond. Hierin is te zien wat techniek kan losmaken bij kinderen. Alle aanwezigen waren het erover eens dat techniekpromotie nog steeds hard nodig is. Het is echter niet de bedoeling om de kinderen met dwang een bepaalde richting op te duwen. Het gaat erom dat kinderen meekrijgen wat techniek voor hen kan betekenen en hoe hun toekomst eruit zou zien als zij kiezen voor een opleiding – en later een baan – in de technieksector. Alleen met de juiste informatie kunnen zij bewuste keuzes maken.

DTW Talk ‘Bedrijfsleven: belang van samenwerking met het onderwijs’

Wil je de DTW Talks terugzien? Dat kan via: