Author profile picture

Hoe meer slimme groene ideeën, des te groter de kans dat Eindhoven daadwerkelijk stappen kan zetten op het gebied van duurzaamheid. Maar het gaat er tevens om al die activiteiten bij elkaar te brengen. Om die reden is er op 19 september in de Fontys Sporthogeschool een ‘duurzaamheidscafé’. Het is de bedoeling om rond negen verschillende thema’s zoveel mogelijk input uit de bevolking los te maken. Het ‘café’ is gratis toegankelijk.

Het duurzaamheidsstreven is zeker geen nieuw onderwerp voor Eindhoven. Dat blijkt wel uit de honderden initiatieven die er al zijn in het bedrijfsleven, bij verenigingen en onder inwoners zelf. Veel van die initiatieven zijn verzameld op de website 040GoedBezig. Het duurzaamheidscafé wil dan ook dienst doen als plek waar al die bestaande ideeën bij elkaar komen.

Uit de negen thema’s die op 19 september aan bod komen, blijkt al dat duurzaamheid meer is dan alleen zonnepanelen en energiebesparing. Voor elk thema is een aparte tafel ingericht; belangstellenden kunnen langs verschillende tafels om hun ideeën te brengen of te toetsen. Elk thema heeft een eigen inleider. De tafels:

  1. Voedsel aan de basis: André Cools
  2. Circulaire economie: Jules Hinsen
  3. Sociale duurzaamheid als perspectief van de zorgzame samenleving: Wieteke Brocken
  4. Duurzame inrichting en ontwikkeling van het stedelijk gebied: Lucas Zoutendijk
  5. Energie in de gebouwde omgeving: Joop Ketelaers
  6. Energie bij bedrijven: Bart van der Cammen
  7. Verkeer & Vervoer: Erik van Hal
  8. Productie van duurzame energie en opslag van energie: Laetitia Ouillet
  9. Energie & Samenleving: Jalila Essaidi

Meer informatie over sprekers vind je op deze website.

Om initiatieven en ideeën te inventariseren, te koppelen én uit te breiden is het duurzaamheidscafé gebaat bij zoveel mogelijk deelnemers. Wie dus affiniteit met één of meerdere van bovenstaande thema’s en het interessant vindt om samen met andere inwoners, bedrijven en organisaties na te denken over hoe Eindhoven een duurzame stad kan worden, kan zich inschrijven met deze link.
Congrestival logoHet duurzaamheidscafé is onderdeel van het Congrestival Eindhoven. Lees er hier meer over.