Author profile picture

In de aanloop naar het Eindhovense duurzaamheidscafé op 19 september maakt E52 een korte serie interviews met de betrokkenen op die dag. Vandaag Lucas Zoutendijk, eigenaar van STUDIO 1:1. Met zijn bedrijf richt hij zich op onderzoek en ontwerp in de openbare ruimte. “Hierin focussen wij ons op sociale en ecologische vraagstukken. De mens en haar omgeving staat daarbij centraal. Waar mogelijk werken we samen met partners uit verschillende disciplines, zoals landschap- architectuur en stedenbouw, maar ook met extern deskundigen uit de ecologische, sociale of wetenschappelijke sector.”

Lees hier alle artikelen in deze serie


Meepraten over alle aspecten van duurzaamheid in Eindhoven? Zelf goede ideeën die daaraan kunnen bijdragen? Meld je hier aan voor het duurzaamheidscafé.


 

Het is hoog tijd voor een andere kijk op de gebouwde omgeving. Als eigenaar van een onderzoeks- en ontwerpbureau is Lucas Zoutendijk daar dagelijks mee bezig.

lucas_zoutendijk_150x150.jpg__150x150_q85_crop_subsampling-2_upscale“Een van de doelen voor het duurzaamheidscafé is voor mij het doorgeven van de boodschap dat een duurzaam stedelijk gebied gezien zou moeten worden als een ‘natuurgebied’. Vanuit die zienswijze bestaat ‘Natuurgebied Eindhoven’ als het ware uit rotsgebieden zoals huizen, kantoren, pleinen en verharde wegen. Maar ook een diversiteit aan begroeiing zoals bomen, planten, parken en tuinen. Ook stromend en stilstaand water zijn essentieel, waardoor dit ‘natuurgebied’ wordt bewoond door een diversiteit aan soorten: mensen, zoogdieren, vogels, amfibieën, insecten, enzovoort.”

De combinatie van al deze elementen moet in balans zijn, willen ze elkaar versterken, legt Zoutendijk uit. “Als er bijvoorbeeld te weinig nestgelegenheden zijn voor zwaluwen en vleermuizen, zouden daardoor te veel muggen en insecten overlast kunnen veroorzaken. De aanwezigheid van groen heeft daarbij verschillende voordelen. Het is goed voor diersoorten, goed voor hittevermindering, goed voor betere opname van hemelwater, en ook voor de vastgoedwaarde van je huis. Kortom, mens, dier en plant moeten in ‘Natuurgebied Eindhoven’ zoveel mogelijk in balans zijn. Zowel over het hele gebied als per woning.”

Zoutendijk is er daarbij van overtuigd dat de kwaliteit van de openbare ruimte toeneemt naarmate er meer groen is. “De leefbaarheid en de gezondheid van bewoners neemt toe. Door het integreren van meer groen in stedelijk gebied neemt ook het hitte-eiland in de stad af en wordt hemelwater beter en sneller opgenomen in de grond waardoor het rioolsysteem wordt ontlast.”

Zoutendijk ziet diverse doelen voor het duurzaamheidscafé. “Een mooi resultaat zou het zijn als nieuwe ideeën en initiatieven van bewoners of partijen elkaar gevonden hebben waardoor een verbinding kan ontstaan. En dat deze dan ook gehoord worden door de beleidsmakers van het stedelijk gebied.”

Daarnaast zou het volgens Zoutendijk mooi zijn “als de visies en strategieën die er nu al liggen besproken worden met de deelnemers, waarna zij hier meer onderdeel van kunnen worden. Hiervoor is het wel noodzakelijk om de voorstellen open te stellen voor betrokkenheid en nieuwe input.”

Voor zichzelf en zijn bureau hoopt Zoutendijk dat duidelijk wordt welke ruimtelijke, sociale, of ecologische vraagstukken er eigenlijk zoal liggen bij gemeente, bewoners, bedrijven, instanties of andere betrokkenen. “Hierdoor kunnen wij het beste inspringen waar de resultaten van onze inbreng het grootst is: het in co-creatie met gebruikers ontwikkelen van vernieuwende concepten op het gebied van de duurzame inrichting en ontwikkeling van het stedelijk gebied.”


Meepraten over alle aspecten van duurzaamheid in Eindhoven? Zelf goede ideeën die daaraan kunnen bijdragen? Meld je hier aan voor het duurzaamheidscafé.