Author profile picture

In de aanloop naar het Eindhovense duurzaamheidscafé op 19 september maakt E52 een korte serie interviews met de betrokkenen op die dag. Vandaag Joop Ketelaers, adviseur duurzaamheid bij de gemeente. Zijn primaire focus ligt op de gebouwde omgeving. “Ik geloof in de kracht van inspiratie, het goede voorbeeld en de kracht van het individu. Ik probeer mensen inzicht te geven in hun eigen impact en verantwoordelijkheden. Think Big, Act Small.”

Lees hier alle artikelen in deze serie


Meepraten over alle aspecten van duurzaamheid in Eindhoven? Zelf goede ideeën die daaraan kunnen bijdragen? Meld je hier aan voor het duurzaamheidscafé.


 

joopketelaers_150x150.jpg__150x150_q85_crop_subsampling-2_upscaleDe kwaliteit van leven in de stad hangt nauw samen met energiegebruik. Volgens Ketelaers is daar nog wel wat in te verbeteren, bijvoorbeeld voor gebouweigenaren. “We zijn met steeds meer mensen die wonen/werken/leven in Eindhoven. Verbruiken ook steeds meer energie en maken daarbij voor 90% gebruik van fossiele, vervuilende, steeds duurder wordende brandstoffen. Dit heeft grote invloed op de gezondheid in de stad, op het klimaat en daarmee op de kwaliteit van leven in Eindhoven.”

Ketelaers’ primaire doel voor het Duurzaamheidscafé is dan ook om gebouweigenaren én gebouwgebruikers actiever te betrekken bij energiebesparing. “Maar ook ze te laten zien wat je kunt doen met het zelf opwekken van energie. Door groot te denken, maar klein te beginnen kun je flinke stappen zetten.”

Eindhoven heeft inmiddels een goed beeld van het energiegebruik en de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie. Ook is, in samenwerking met TU/e, Woonbedrijf en Roadmap Eindhoven, het rapport Energieneutraal 2045 opgesteld. Ketelaers: “Daaruit wordt duidelijk welke stappen we kunnen zetten richting een energieneutrale stad. Bijvoorbeeld door isolatiemaatregelen bij de panden van de corporaties en een flinke groei van het aantal zonnepanelen bij particuliere eigenaren.”

Maar het moet allemaal veel sneller, vindt Ketelaers. En daarin staat hij niet alleen. “De raad heeft in februari de klimaatverordening vastgesteld: 95 procent minder CO2 uitstoot en 100 procent duurzame opgewekte energie in Eindhoven in 2050. Als het allemaal lukt stoot de stad in 2030 55 procent minder CO2 uit. Grote uitdaging is wel hoe we de gebouweigenaren en gebruikers hierin kunnen meenemen.” Particuliere eigenaar bewoners, bedrijven, maatschappelijk vastgoed en zorginstellingen zijn volgens Ketelaers nog nauwelijks aangehaakt.

Woonconnect

Een interessante ontwikkeling in dat verband is de digitalisering van 4500 woningen in Eckart Vaartbroek met ‘WoonConnect’. “Hiermee geven we bewoners inzicht in de kwaliteit van hun woning en de invloed van hun gedrag op de woonlasten en uitstoot van CO2. We zetten we de bewoners aan de knoppen van hun eigen woning en woonomgeving. Energie is hier een onderdeel van. Bewoners kunnen hiermee ook verbeterwensen aan woning en woonomgeving kenbaar maken. Zo halen we op wat er speelt en leeft bij bewoners en in de wijk. Waardevolle data voor ons als gemeente en voor de markt.”


Meepraten over alle aspecten van duurzaamheid in Eindhoven? Zelf goede ideeën die daaraan kunnen bijdragen? Meld je hier aan voor het duurzaamheidscafé.