Author profile picture

Dat de gemeentelijke rekenkamercommissie haar zorgen uitte over de Eindhovense duurzaamheidsambities, dat snapt wethouder Mary-Ann Schreurs wel. Maar twee nuanceringen wil ze daar dan wel meteen over kwijt: “Er gebeurt, ondanks het gebrek aan geld, nu al hartstikke veel. Bovendien: er is altijd gezegd dat de duurzaamheidsambities niet alleen op de gemeente kunnen worden afgewenteld. Ook de Eindhovense bedrijven en inwoners moeten daar aan bijdragen, al was het alleen maar omdat de gemeente slechts een derde van de grond in de stad beheert.”

Geen haar op Schreurs’ hoofd die denkt aan het bijstellen van de doelen, zoals de rekenkamercommissie had gesuggereerd. “De ambitie blijft. Het is zonde dat we de momenteel de financiën niet hebben om alle ambities uit te voeren, maar vanuit rentmeesterschap is er eenvoudig geen andere weg dan door te gaan.” Schreurs wijst er daarbij op dat de gemeente weliswaar niet de aangewezen partij is om de hele uitvoering zelf ter hand te nemen, maar dat er wel een regierol verwacht mag worden. “We proberen het te faciliteren, wij zijn geen uitvoeringsorganisatie maar we zijn wel verantwoordelijk voor het feit dat dingen bij elkaar komen.”

Van de gemeente mag verwacht worden dat ze het goede voorbeeld geeft, zegt Schreurs. “En dat gebeurt dan ook. Bijvoorbeeld door de manier waarop we onze gebouwen energieneutraal aan het maken zijn. Digitalisering en andere technologische ontwikkelingen helpen ons daarbij. Dat kan ook voor onze inwoners zo werken. De meest mensen willen het goede, maar ik snap ook wel dat ze soms te druk zijn met hun ‘normale werk’ om hier altijd direct aan te kunnen denken. Vandaar dat we ze daarbij helpen, bijvoorbeeld door zonnepanelen aan te bieden. Maar ja, we kunnen ze natuurlijk niet dwingen he, uiteindelijk is het aan iedereen persoonlijk om er gebruik van te maken of niet.”

Dat goede voorbeeld heeft ook een concreet uithangbord. Op 040goedbezig probeert de gemeente een overzicht bij te houden van initiatieven uit de stad die te maken hebben met duurzaamheid. Ze komen zowel van inwoners als van de gemeente zelf.

Partners

Voor structurele oplossingen is meer geld nodig en dus is Eindhoven al een tijdje op zoek naar partners. Schreurs wijst erop dat er op alle niveaus kansen liggen. “Met de provincie hebben we al stappen gezet; daar is de bereidheid om ons te helpen. het Rijk is wat lastiger, want daar moeten ze eerst zelf nog alles op orde krijgen. Het nieuwe regeringsprogramma biedt wel volop aanknopingspunten, bijvoorbeeld voor de inrichting van experimenteerzones, waar ook de Europese Commissie voor open staat.” Partnerships zijn volgens Schreurs trouwens niet voorbehouden aan overheden. “Ook een partij als Eneco doet graag mee. Als we alles in samenhang kunnen oppakken, dan kan er veel meer dan wanneer je alleen maar naar de gemeente kijkt. We moeten maximaal met elkaar meeliften.”

Op de wat langere termijn heeft Schreurs haar zinnen gezet op de technologische ontwikkeling, niet in de laatste plaats uit de eigen regio. “We zouden graag launching partner zijn voor de producten die Solliance met hun partnerbedrijven aan het ontwikkelen is. En wat aan de TU/e gebeurt op het gebied van energieopslag is minstens zo interessant.”