© Bram Saeys - Dutch Technology Week 2017

De Dutch Technology Week is een van de vijf nieuwe organisaties die deze week steun hebben gekregen vanuit de ‘Regiodeal’.  Met de impuls van ruim 80.000 euro kan de DTW opschalen en de regionale, nationale en internationale zichtbaarheid vergroten. Volgens de beoordelaars levert de DTW “een belangrijke bijdrage aan de versterking van de Nederlandse hightech sector, die in de Brainport regio zo sterk is vertegenwoordigd, door technologie dichterbij het publiek te brengen, verwondering op te wekken, interesse te creëren en de keuze voor technische opleidingen en beroepen te stimuleren.”

Lees hier meer over de regiodeal

De 8e editie van de Dutch Technology Week is van 20 t/m 25 mei 2019.  Monique de Wit, projectleider Dutch Technology Week, noemt de DTW hét podium voor technologie. “Sinds 2012 is DTW met ruim 50 events en 38.000 bezoekers bezig met het versterken van de Nederlands hightech sector, waarbij talent centraal staat. Willen we nog beter aan deze doelstellingen kunnen voldoen, dan is een landelijke en internationale uitstraling en aantrekkingskracht onontbeerlijk.” Daarnaast is het nodig dat de DTW in eigen regio nog beter verankerd wordt, zegt De Wit. “Nu al doen veel bedrijven uit de regio mee aan bijvoorbeeld de High Tech Ontdekkingsroute, maar dit kan nog beter. Met de bijdrage uit de Regiodeal kunnen we stappen zetten.”

Na de start van de eerste 13 projecten uit de Regiodeal Brainport Eindhoven in 2018, zijn nu financiële bijdragen toegekend voor vijf nieuwe projecten ter versterking van de economische kracht van Brainport Eindhoven. Een groot deel van de projecten moet bijdragen aan het voorzieningenniveau van Brainport Eindhoven, een bepalende factor voor de aantrekkingskracht op talent. Met investeringen uit de Regiodeal kunnen naar verwachting de cultuur- en sportvoorzieningen meer in overeenstemming worden gebracht met de internationale concurrentiepositie van de regio.

In totaal wordt de komende vier jaar via de Regiodeal 130 miljoen euro door het kabinet en 240 miljoen euro door de regio zelf geïnvesteerd in het vestigingsklimaat van Brainport Eindhoven. Dat gebeurt via de drie pijlers van de Regiodeal, te weten ‘Onderscheidend voorzieningenaanbod’, ‘Aantrekken en behouden talent’ en ‘Innovaties met maatschappelijke impact’. De Regiodeal Brainport Eindhoven heeft een looptijd van vier jaar, met een uitloop voor de uitvoering van de projecten van vier jaar.

Een prettige leefomgeving voor de inwoners en een goed economisch vestigingsklimaat is van groot belang voor de ontwikkeling van de regio. De projecten die nu een financiële bijdrage hebben ontvangen vanuit de Regio Deal Brainport Eindhoven moeten hieraan bijdragen. In de huidige besluitvormingsronde zijn vijf nieuwe en drie ‘vervolgfinancieringen’ toegekend. Voor de vijf nieuwe projecten is in totaal bijna 1 miljoen euro toegezegd, waarbij in sommige gevallen nog sprake is van een deelaanvraag voor bijvoorbeeld een haalbaarheidsonderzoek.

Media52 BV, uitgever van Innovation Origins, draagt bij in de uitvoering van een van de nieuwe projecten: “vergroten zichtbaarheid startups”. Dat gebeurt onder meer door de verhalen van en over Eindhovense startups zichtbaar te maken voor een internationaal publiek. In totaal is daarvoor 80.000 euro beschikbaar.

Word lid!

Op Innovation Origins lees je elke dag het laatste nieuws over de wereld van innovatie. Dat willen we ook zo houden, maar dat kunnen wij niet alleen! Geniet je van onze artikelen en wil je onafhankelijke journalistiek steunen? Word dan lid en lees onze verhalen gegarandeerd reclamevrij.

Over de auteur

Author profile picture Bart Brouwers is mede-oprichter en mede-eigenaar van Media52 BV, uitgever van innovationorigins.com.