Author profile picture

Het grootste deel van de Nederlandse bedrijven in medische technologie is gevestigd in Noord-Brabant. Gezien het belang en potentieel van de sector voor Brabant en Nederland brachten de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Brainport Development en de Rabobank de Brabantse MedTech sector in kaart. In een verdiepend onderzoek keken ze naar de aard en omvang van die bedrijven, op welke domeinen zij zich richten, welke technologieën zij daarbij gebruiken, waar kansen liggen en hoe de drie partijen de MedTech sector in Brabant samen gericht kunnen versterken richting de toekomst.

Dat leidde tot vijf gezamenlijke opgaven die van de sector een groeimotor voor de toekomst maken.

Noord-Brabant neemt in Nederland een vooraanstaande positie in als het gaat om bedrijven die actief zijn in de medische technologie. 20,1 % van alle Nederlandse MedTech bedrijven zijn in Brabant gevestigd, de grootste concentratie van die bedrijven (in totaal 55% of 183 bedrijven) ligt in Brainport Eindhoven. Het onderzoek dat de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Brainport Development en de Rabobank verrichtten bevestigde het beeld dat de Brabantse MedTech sector een serieuze groeimotor kan zijn voor de provincie. 

De MedTech sector in Brabant 

  1. Sterk domein ‘diagnostiek en medische afbeeldingstechnieken’
  2. Groot aantal MedTech start-ups
  3. Veel bedrijven werkzaam in complexe machinebouw

De MedTech bedrijven in Noord-Brabant zijn actief in zeer uiteenlopende medische domeinen en markten. Het domein ‘diagnostiek en medische afbeeldingstechnieken’ is daarin opvallend sterk vertegenwoordigd. Een belangrijke stimulans gaat daarbij uit van Philips Healthcare, wereldwijd nummer 3 in dit domein. Het domein is bovendien onderzoeksspeerpunt van de TU Eindhoven. Een tweede punt dat opvalt is het grote aantal medisch-technische start-ups dat voortkomt uit het sterke startup klimaat in Brainport Eindhoven.  Een laatste kenmerk van de sector is dat ruim een derde van de bedrijven (meer dan 100) actief is in de keten van de complexe machinebouw. Deze medisch technische maakindustrie is deels toeleverancier van Philips Healthcare, maar bedient ook andere medisch technische OEM-klanten.  

Vijf opgaven om sector gericht te versterken

De BOM, Brainport Development en de Rabobank definieerden naar aanleiding van het onderzoek vijf gezamenlijke opgaven om de Brabantse MedTech-sector gericht verder te versterken en profileren.

  1. Clustering van diagnostiek en medische afbeeldingstechnieken
  2. Versterken van het startup ecosysteem rondom MedTech
  3. Samenwerking MKB en medische centra
  4. Verbinden van Brainport met Pivot Park
  5. Internationale positionering van de MedTech sector

Opgave 1: Clustervorming van bedrijven op het vlak van ‘diagnostiek en medische afbeeldingstechnieken

Alle elementen voor een sterk cluster Medical Imaging bedrijven in Brainport Eindhoven zijn aanwezig. Brainport Development is daarom gestart met het in kaart brengen van de waardeketen en clustervorming. 

“Als je kijkt op welk vlak van de medische technologie wereldwijd de meeste omzet wordt gegeneerd, staat het segment diagnostiek en medische afbeeldingstechnieken op de tweede plaats,” licht directeur van Brainport Development Paul van Nunen toe. “In de toekomst ligt de nadruk van gezondheid en zorg steeds meer op voorkomen van ziekten en vroeg diagnosticeren. In Brainport Eindhoven hebben we een sterke uitgangspositie met een complete waardeketen in diagnostiek en medische afbeeldingstechnieken. Om het potentieel hiervan te verzilveren gaan we inzetten op het verder versterken van ketenverbanden en het vergroten van innovatie- en concurrentiekracht en het verdienvermogen bij bedrijven.” 

Opgave 2: Het versterken van het start-up ecosysteem rondom Medische Technologie bedrijven  

Start-ups zijn belangrijk bij de ontwikkeling van nieuwe medische hulpmiddelen en daarmee van groot belang voor het ecosysteem. Blijvende aandacht voor een ondersteuningsstructuur, faciliteiten en financieringsmogelijkheden zodat start-ups kunnen doorgroeien tot scale-up is van belang.

“Het onderzoek bevestigt dat MedTech een serieuze groeimotor is voor de toekomst”, zegt Paul Veendrick, senior Relatiemanager bij de Rabobank. “Rabobank ziet het als haar opgave om met partners actief bij te dragen aan een optimaal Ecosysteem en vestigingsklimaat voor bedrijven actief in MedTech.” John Paul van Heel, accountmanager Gezondheidszorg en Innovatie bij de Rabobank vult aan: “dit kunnen bedrijven in de start-ups/scale-ups fase zijn, maar ook grote bedrijven die het potentieel van deze groei omarmen.” 

Opgave 3: Verbeteren van innovatiesamenwerking tussen mkb en medische centra

Het verbeteren van samenwerkingsmogelijkheden tussen MKB, start-ups en ziekenhuizen is van belang om innovatie in medische technologie te versnellen. Samenwerkingsmogelijkheden tussen regionale topklinische ziekenhuizen en regionale startups zouden het business klimaat verbeteren. Brainport Development werkt aan het optimaliseren van deze samenwerking. 

Opgave 4: Verbinden van Brainport Eindhoven met life sciences en farmaceutische sector Pivot Park

Naast een sterke medisch technische bedrijvigheid heeft de provincie Noord-Brabant ook een sterke life sciences en farmaceutische sector geconcentreerd op het Pivot Park in Oss. 

“MedTech is een sterk groeiende pijler van de Brabantse economie en draagt daarnaast significant bij aan de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van kwaliteit en betaalbaarheid van ons zorgsysteem, nu en in de toekomst,” aldus Brigit van Dijk – Van de Reijt, algemeen directeur Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). “Ook hier zien we weer de kracht van succesvolle samenwerking. Goed om op te trekken met TU/e, Pivot Park, High Tech Campus en tal van toonaangevende Brabantse ondernemers.” 

Opgave 5: Positionering van provinciale MedTech sector op nationaal en internationaal niveau

De propositie nationaal en internationaal versterken om zo bij te dragen aan een gezonde en groeiende medische technologiesector. Brainport Development, BOM en Rabobank gaan deze opgaven aanpakken met de gezamenlijke ambitie om de MedTech-sector in Brabant en Brainport te versterken.

Lees hier onze complete MedTech Dossier