Road digitalization (image: EUMOB)
Author profile picture

De digitalisering van de grenswegen tussen Spanje en Frankrijk zal volgens het EUMOB-project jaarlijks meer dan 2 miljard euro besparen. De besparingen komen voort uit minder ongevallen, vervuiling en reistijd. De investering, ongeveer 423,6 miljoen euro, wordt vanaf het eerste jaar als rendabel beschouwd. De Europese Commissie, die de projecten financieel ondersteunt, wil van Europa een leider maken in verbonden en geautomatiseerde mobiliteit en zal de digitalisering van het vervoer ondersteunen met een bijdrage van 500 miljoen euro. De EU heeft ook een akkoord bereikt over regels voor digitale verkeersgegevens om de verkeersstromen te verbeteren en het aantal ongevallen te verminderen.

  • Een investering van 423,6 miljoen euro in het EUMOB-project levert al vanaf het eerste jaar voordelen op.
  • De EU steunt digitaal vervoer met een bijdrage van 500 miljoen euro en regels voor digitale verkeersgegevens.
  • Digitalisering van het wegverkeer bevordert de duurzaamheid en sluit aan bij de EU-doelstellingen om de uitstoot te verminderen en 5G te implementeren voor autonome voertuigen.

Digitalisering van wegen

Stel je een wereld voor waarin wegen kunnen praten, waarin elke bocht en snelheidslimiet digitaal in kaart wordt gebracht en waarin autonome voertuigen moeiteloos door het transportnetwerk navigeren. Welkom in de toekomst van mobiliteit, waar de digitalisering van wegen een revolutie teweeg zal brengen in transport en mobiliteit.

Dit is niet zomaar een concept; het is een realiteit die zich in de hele Europese Unie ontvouwt. Onder leiding van het EUMOB-project zal de digitalisering van grensoverschrijdende wegen tussen Spanje en Frankrijk naar verwachting jaarlijks meer dan 2 miljard euro besparen. De besparingen zijn het gevolg van minder ongevallen, minder vervuiling en minder reistijd, aldus de projectleiders.

Een investering in de minst bereden weg

Het digitaliseren van wegen is geen eenvoudige onderneming; er zijn aanzienlijke investeringen voor nodig. Het EUMOB-project, gecoördineerd door Autopistas, heeft een geschat budget van ongeveer 423,6 miljoen euro. Dit lijkt misschien een fors bedrag, maar de investering wordt vanaf het eerste jaar beschouwd als gunstig voor de maatschappij. De potentiële besparingen en voordelen overtreffen ruimschoots de initiële uitgaven en maken de weg vrij voor een efficiënter, veiliger en duurzamer transportsysteem.

Integraal onderdeel van dit ambitieuze project is de steun van de Europese Commissie. De Commissie wil Europa positioneren als leider in verbonden en geautomatiseerde mobiliteit en steunt de digitalisering van transport met een bijdrage van €500 miljoen. Deze financiële steun laat de inzet zien van de EU om digitale mobiliteitsoplossingen te bevorderen.

Samenwerking voor verbonden mobiliteit

Maar de EU handelt niet alleen. Bij de digitalisering van wegen is een brede coalitie van spelers betrokken, waaronder technologiebedrijven zoals Cellnex Telecom. Deze samenwerking onderstreept het belang van een geharmoniseerde aanpak van digitalisering, zodat de voordelen over de grenzen en industrieën heen worden gedeeld.

Bovendien hebben EU-landen en wetgevers van het Europees Parlement een akkoord bereikt over regels voor digitale verkeersgegevens. De overeenkomst verplicht de lidstaten om intelligente transportsystemen (ITS) langs grote wegen te gebruiken om de verkeersstromen te verbeteren en het aantal ongevallen te verminderen. De gegenereerde gegevens kunnen wegen efficiënter maken door bestuurders te waarschuwen voor knelpunten, verkeerslichten te regelen en contact op te nemen met hulpdiensten.

Een routekaart naar duurzaamheid

Hoewel de voordelen van digitalisering voor mobiliteit duidelijk zijn, is er ook een belangrijke rol weggelegd voor duurzaamheid. De digitalisering van wegen draagt bij aan de bredere doelstellingen van de EU om de koolstofuitstoot te verminderen en groen vervoer te bevorderen. Het Europees Milieuagentschap (EEA) benadrukt dat digitale oplossingen het potentieel hebben om de negatieve effecten van de mobiliteitssector, zoals luchtvervuiling en congestie, te verminderen.

Bovendien sluiten het EUMOB-project en soortgelijke projecten aan bij de ambitieuze doelstelling van de EU om tegen 2025 ononderbroken 5G-dekking te hebben op belangrijke transportroutes in heel Europa. Deze technologische vooruitgang zal de efficiënte inzet van autonome voertuigen en andere gedigitaliseerde transportoplossingen mogelijk maken, waardoor de duurzaamheid van de transportsector verder zal toenemen.