Nori Health app
Author profile picture

About Nori Health

  • Founders: Roeland Pater, Dandyano Zentveld, Lisa Booth and Christian Vogel
  • Founded in: 2017
  • Employees: 4
  • Money raised: -
  • Ultimate goal: On a mission to close the 30% gap in quality of life between chronic disease patients and healthy people.

Wereldwijd lijden zo’n 5 miljoen mensen aan chronische darmziektes, zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Zij krijgen vaak te maken met vermoeidheid en andere lichamelijke en mentale klachten. De AI-gestuurde digitale coach van Nori Health is een digitale zorginnovatie die op bewijs gebaseerde therapieën aanbiedt, om zo deze patiënten weer controle te geven over hun dagelijks leven. Oprichter Roeland Pater vertelt erover in deze aflevering van Start-up of the day.

Hoe kwam je op het idee om Nori Health op te richten?

“De basis voor Nori ontstond naar aanleiding van mijn persoonlijke situatie. Ik heb namelijk de ziekte van Crohn. Toen ik de diagnose kreeg probeerde ik erachter te komen wat de ziekte precies inhoudt en wat ik eraan kon doen. Ik had te kampen met klachten als extreme vermoeidheid, problemen in mijn sociale leven en mentale issues. In het ziekenhuis kreeg ik te horen dat deze klachten erbij horen en dat ik ze moest accepteren. Dat moet toch anders kunnen, dacht ik. 

Voordat ik met Nori begon werkte ik bij SkinVision, een bedrijf uit Amsterdam gericht op de detectie van huidkanker. Ik heb het bedrijf, in die tijd nog een start-up, een enorme groei zien doormaken en daarna durfde ik het aan om voor mezelf te beginnen.”

Roeland Pater
Roeland Pater

Hoe werkt de AI-gestuurde coach precies?

“We bieden patiënten een therapieprogramma aan van zes weken. Daarin krijgen zijn iedere dag toegang tot de app en de digitale coach. Nori is dus geen mens maar een AI-gestuurde digitale coach. Patiënten kunnen met Nori chatgesprekken hebben waarin zij hun ervaringen kunnen delen, zoals frustraties en uitdagingen. Nori geeft op basis van deze informatie vervolgens actiegerichte tips, gebaseerd op wetenschappelijke informatie.”

Wat proberen jullie precies te bereiken?

“Wat we zien is dat patiënten die dagelijks bezig zijn om hun leven te verbeteren, een stuk gezonder zijn en daardoor het zorgsysteem minder belasten. Wij proberen passieve patiënten te activeren die achterblijven op het gebied van vermoeidheid en pijn, door ze concrete tips te geven om in hun dagelijks leven toe te passen.”

Hoe ervaren patiënten de gesprekken met de coach?

“Vanaf het begin af aan verbaast het ons al hoe open mensen zijn tegen Nori. Veel gebruikers geven aan dat zij het fijn vinden om met iemand te praten die niet meteen een oordeel heeft. Bovendien heeft de digitale coach veel tijd om te luisteren naar een persoonlijk verhaal, in tegenstelling tot een dokter die na twee minuten weer door moet naar de volgende patiënt. Tijdens de digitale therapie vertellen patiënten de meest persoonlijke verhalen. Ook de verhalen waar zij zich voor schamen. Denk bijvoorbeeld aan het delen van zorgen over het niet goed in staat zijn om voor je kinderen te zorgen. Nori geeft weliswaar geen oordeel, maar kan wel begrip tonen door bijvoorbeeld te zeggen: Je bent niet de enige. Er zijn vele anderen die hier ook last van hebben.”

Waar staan jullie op dit moment?

“We zijn bezig met klinische studies in verschillende ziekenhuizen, het Radboud ziekenhuis in Nijmegen en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Een groep van in totaal  50 patiënten gebruikt tot aan de zomer onze app. Daarna gaan we de voorlopige resultaten opmaken en kijken wat onze impact is. Als de pilot is afgerond gaan we de volgende fase in. Dan zullen honderden patiënten gebruikmaken van Nori. Daar zijn we tot aan het einde van het jaar druk mee.”

Denk je dat de zorg in de toekomst meer gaat leunen op digitale oplossingen zoals Nori?

“Ik voorspel van wel, ja. Je ziet dat de zorg steeds duurder wordt. Niet alleen in Nederland maar in heel Europa. De zorgmedewerkers staan daarnaast onder enorme druk. Zelf merk ik bijvoorbeeld ook dat ik mijn dokter nog maar eens in de twee jaar spreek over mijn ziekte. De rest wordt opgevuld met telefonische afspraken. Er is steeds minder tijd voor persoonlijk contact. Er moet iets gebeuren en ik denk dat een combinatie van traditionele zorg en digitale zorg een oplossing kan bieden.”

Wat is jullie grootste uitdaging op dit moment?

“De zorg is een vrij lastige markt om binnen te komen. Er gaat veel tijd overheen voordat je je je product volledig ontwikkeld en getest hebt op patiënten en zorgmedewerkers. De grootste uitdaging de komende tijd is om zoveel mogelijk patiënten toegang te laten krijgen tot onze digitale oplossing, zonder dat zij daarvoor hoeven te betalen. We willen er dus naartoe werken om onze therapie vergoed te krijgen vanuit het basispakket.”

Gaan jullie het aantal functies van de digitale therapie in de toekomst nog verder uitbreiden?

“We willen op den duur zeker meer ziektebeelden gaan toevoegen. Er is veel overlap tussen ontstekingsziekten, wat het voor ons relatief makkelijk maakt om snel te schakelen. Dus over pakweg vijf jaar hoop ik dat we patiënten met meerdere ziektebeelden kunnen ondersteunen en dat we onderdeel zijn van de verzekerde zorg in Nederland, Europa en Amerika.”