© Pixabay
Author profile picture

In Nederland zijn er zo’n 1,55 miljoen mensen met een chronische hart- of vaatziekte. Van hen lijden er 240.000 aan hartinsufficiëntie, of hartfalen. Twee geneesmiddelen die oorspronkelijk voor diabetes mellitus zijn ontwikkeld, hebben bewezen zeer effectief te zijn tegen hartfalen. Het gaat om dapagliflozine en empagliflozine van de SGLT 2-remmersgroep.

De oorzaken van chronisch hartfalen zijn aandoeningen zoals hoge bloeddruk, andere coronaire hartziekten, hartaanvallen of myocarditis. Daarnaast hebben sommige vormen van hartspierziekte ook een genetische aanleg.

De gevolgen van de ziekte zijn een aanzienlijke vermindering van de levenskwaliteit en een verhoogde, vroegtijdige sterfte. De behandeling van de ziekte is nog steeds moeilijk. Hoewel er nu effectieve medicijnen beschikbaar zijn om hartfalen en vooral de onderliggende ziekten te behandelen, zijn het aantal ziekenhuisopnames en de sterftecijfers nog steeds zeer hoog. Nieuwe studiegegevens geven nu echter aanleiding tot hoop.

Verminderde kans op overlijden

SGLT2-remmers remmen de heropname van glucose uit de zogenaamde primaire urine terug in het bloed. Dit veroorzaakt een verlies aan glucose en dus een verlaging van de bloedsuikerspiegel. Naast het verlies van glucose via de nieren, veroorzaken deze medicijnen ook een verlies van natrium. Dat leidt zo tot metabole veranderingen die een gunstig effect kunnen hebben op het hart.

In twee groter onderzoeken die in Duitsland onder leiding stonden van de Deutsche Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung e.V. werd het effect van de twee geneesmiddelen op de hartinsufficiëntie nader onderzocht. Het ging hierbij om grote multicentrische studies met in totaal meer dan 8.000 patiënten die dubbelblind en gerandomiseerd werden behandeld. Hieronder vallen ook hartfalenpatiënten met een beperkte ventriculaire functie met en zonder diabetes, die allemaal een optimale standaardtherapie voor hartfalen blijven krijgen.

Beide studies toonden aan dat het risico op hart- en vaatdood en hartfalen in het ziekenhuis met ongeveer 25 procent afnam. De effecten waren vergelijkbaar in beide studies onafhankelijk van de moderne bijkomende therapie en bij patiënten met en zonder diabetes mellitus, meldden de wetenschappers.

‘Echt goed nieuws voor alle patiënten met hartfalen’

“Indrukwekkend is de consequente afname van hartfalencomplicaties bij diabetici en niet-diabetici in de studies”, zegt Prof. Dr. Michael Böhm, perswoordvoerder van de DGK en wetenschappelijk directeur van beide studies voor Duitsland. “Dit toont aan dat een efficiënt medicijn tegen hartfalen zich kan ontwikkelen uit een medicijn tegen diabetes op een manier die het effect ervan bij niet-diabetici laat zien.

Deze onderzoeksresultaten zijn “echt goed nieuws voor alle patiënten met hartfalen. Tot nu toe heeft geen enkel ander geneesmiddel zulke overtuigende resultaten laten zien, vooral omdat de nierfunctie tegelijkertijd aanzienlijk is verbeterd”, benadrukt Prof. Dr. Andreas Zeiher, voorzitter van de Duitse Vereniging voor Cardiologie.

Böhm gaat er nu van uit dat de SGLT2-remmers hoogstwaarschijnlijk zullen worden opgenomen in de Europese richtlijnen voor de diagnose en behandeling van hartfalen, die in 2021 zullen worden gepubliceerd. Deze nieuwe richtlijn over hartfalen wordt momenteel voorbereid door een internationaal panel van deskundigen.

De bevindingen van de onderzoeken zijn gepubliceerd in het New England Journal of Medicine.
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc1917241
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2022190

Ook interessant: Onderzoekers Oxford sturen per ongeluk op therapie voor hartpatiënten