Freepik© image
Author profile picture

Het is van groot belang dat demente mensen zoveel mogelijk midden in de samenleving blijven. Dat blijkt uit een studie in Duitsland. De wetenschappers concluderen dat dementiepatiënten die in hun vertrouwde omgeving worden verzorgd en sociaal geïntegreerd zijn, een beter ziekteverloop vertonen. De studie van het Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) onderzocht het effect van verschillende maatregelen bij de behandeling van mensen met dementie. 

Waarom we over dit onderwerp schrijven:

Dementie is een ziekte waar steeds meer mensen last van krijgen. Voor symptoomverlichting en uiteindelijk genezing is veel innovatie nodig.

Hoe er omgegaan moet worden met de ziekte van Alzheimer is van belang vanwege het grote aantal patiënten in Nederland. Momenteel zijn er 290.000 mensen in Nederland met dementie. De verwachting van stichting Alzheimer Nederland is dat er in 2050 ongeveer 620.000 dementiepatiënten in Nederland zijn. Hiermee is dementie de snelstgroeiende doodsoorzaak in Nederland. 

Resultaten

De resultaten van de studie tonen aan dat geregelde sociale contacten een positief effect hebben op de symptomen van dementie. Hierbij speelt de leefomgeving van het individu een belangrijke rol. Een leefomgeving waarin geregeld sociale interactie plaatsvindt, helpt voor mensen met dementie. Ook acceptatie en integratie in de samenleving kunnen een positief effect hebben op het ziekteverloop.

De onderzoekers schrijven dat er in de samenleving projecten nodig zijn die positieve sociale contacten voor mensen met dementie stimuleren. “De studie bevestigt dat de psychosociale factoren enorm belangrijk zijn”, zegt prof. dr. Wolfgang Hoffmann, werkzaam bij DZNE vestiging Rostock. “Dit geldt voor zowel de levenskwaliteit van mensen met dementie als hun autonomie en sociale participatie. Als deze psychosociale factoren worden versterkt, beïnvloedt dit het verloop van de ziekte op een positieve manier.

De bloem van Kitwood

Dinant Bekkenkamp, teamleider wetenschappelijk onderzoek bij Alzheimer Nederland vindt de resultaten van het onderzoek niet heel verrassend. “De behandeling van Alzheimer schuift al langer in een richting waar de consensus is, dat we de ziekte niet zo centraal moeten stellen in de behandeling ervan.’’ 

Bekkenkamp legt uit dat de bevindingen in dit onderzoek in lijn zijn met de bloem van Kitwood, een theorie van wetenschapper Tom Kitwood waarin het ontvangen van liefde centraal staat. “Net als ieder ander mens, heeft een patiënt met Alzheimer liefde nodig. Comfort, identiteit, bezig zijn, erbij horen. Het zijn allemaal belangrijke pijlers om in acht te nemen tijdens de behandeling. Ook gehechtheid hoort hierbij. Het is voor mensen met Alzheimer belangrijk om vertrouwde relaties te hebben.”

De bloem van Kitwood ©ZorgBeter

Innovatie nodig

Daarom lijken innovaties die positieve sociale contacten voor mensen met dementie stimuleren momenteel de beste weg. Wang Long Li van start-up Tinybots heeft zijn ideeën hiervoor al in de praktijk gebracht. Door een robot te ontwikkelen die kan communiceren met mensen met dementie, helpt hij met deze sociale interactie. “We hebben de volledige software samen met patiënten ontwikkeld. Hierdoor kan onze Tinybot in zoveel mogelijk stadia van de ziekte passende interactie verzorgen. Wij zorgen ervoor dat de communicatie aangepast wordt aan de toestand van de persoon.”

Nieuw medicijn?

In de Verenigde Staten is recentelijk een medicijn, genaamd Lecanemab, goedgekeurd dat de ziekte van Alzheimer iets kan vertragen. Artsen vinden echter dat de bijwerkingen van de medicijn te veel kunnen betekenen voor levenskwaliteit van de patiënt. In milde gevallen kunnen patiënten koorts of hoofdpijn krijgen, maar ook serieuze complicaties zoals hersenbloedingen komen voor. Toelating van Lecanemab in Nederland is dan ook onzeker. 

Afbeelding van freepik©