Decarbonizing Europe – Slowakije

Wat zijn de plannen van Slowakije om duurzamer te worden?
Lees het in ons project Decarbonizing Europe

De industrie is de belangrijkste aanjager van de uitstoot van broeikasgassen in Slowakije. Deze sector was in 2019 verantwoordelijk voor meer dan een vijfde van de totale uitstoot. De Europese Commissie geeft Slowakije 6,3 miljard euro aan subsidies via het coronaherstelplan. Groene economie is het onderdeel dat met het grootste deel van het geld wordt gefinancierd, met investeringen en hervormingen op het gebied van duurzame mobiliteit, energie-efficiëntie van gebouwen en hernieuwbare energiebronnen. Het hele plan mist echter duidelijkheid. Ondanks een achterstand op het gebied van strategische klimaatplanning, wil Slowakije vanaf 2023 stoppen met door kolen opgewekte elektriciteit. De groene transitie is er, maar het is een langzaam proces. Benieuwd hoe Slowakije van plan is te decarboniseren? Lees meer in onze artikelen hieronder.

Hoeveel broeikasgas stootte Slowakije uit in 2019?

#17

Broeikasgas-uitstoot per persoon in de EU

↓12%

Minder broeikasgas-uitstoot per persoon dan het gemiddelde in de EU

Klik hier voor een volledige lijst van de uitstoot van EU-lidstaten

Alle verhalen over Slowakije in dit project: