Decarbonizing Europe – Malta

Wat zijn de plannen van Malta om duurzamer te worden?
Lees het in ons project Decarbonizing Europe

De Maltese archipel is de dichtstbevolkte van de Europese Unie – een half miljoen mensen op ongeveer 316 vierkante kilometer – met een aanzienlijke bevolkingstoename in de laatste twee decennia. Daarom is er geen ruimte voor zonneparken – dat zou de meest voor de hand liggende optie zijn, gezien de hoeveelheid zonlicht gedurende het jaar – en de hoeveelheid groene energie die in het land wordt gebruikt, bedraagt ongeveer 10 procent. Ook windenergie breekt niet door. Malta ontvangt 316 miljoen euro via het herstel- en veerkrachtfonds van de EU. Meer dan de helft van dit budget is bestemd voor klimaatdoelstellingen, met projecten die gericht zijn op het verminderen van de emissies van het wegvervoer en gebouwen. Slechts 5 miljoen euro gaat echter naar duurzame energieopwekking. Bent u benieuwd hoe Malta van plan is koolstofarm te worden? Lees meer in onze verhalen hieronder.

Hoeveel broeikasgas stootte Malta uit in 2019?

#26

Broeikasgas-uitstoot per persoon in de EU

↓37%

Minder broeikasgas-uitstoot per persoon dan het gemiddelde in de EU

Klik hier voor een volledige lijst van de uitstoot van EU-lidstaten

Alle verhalen over Malta in dit project: