©Foto: Paul Gärtner, KVV
Author profile picture

De beste oplossing om de CO-2 footprint van het goederenvervoer te verbeteren, is een groter deel ervan naar het spoor te verleggen. Op dit moment vindt dit gecombineerd vervoer per spoor echter hoofdzakelijk plaats tussen grote goederenterminals of van en naar de zeehavens. Voor het transport tussen het laatste depot en de eindbestemming zijn vervoerders toch weer op vrachtauto’s aangewezen. Wetenschappers willen in het driejarige project LogIKTram in Karlsruhe (Duitsland) nieuwe vormen van intermodaal vracht- en bestelvervoer onderzoeken. Het doel is meer verkeer van de weg naar het spoor over te hevelen en ook die laatste kilometers – de ‘last mile’ van het transport emissievrij te maken.

“De bestaande infrastructuur van het ‘Karlsruhe model’ biedt optimale voorwaarden om nieuwe vormen van goederenvervoer te ontwikkelen en in de praktijk te testen,” aldus Ascan Egerer, technisch directeur Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG). Het “Karlsruhe-model” combineert al bijna 30 jaar tramlijnen in de stad met spoorlijnen in het omliggende gebied.

De onderzoekers willen nu een stap verder gaan. Er moet een logistiek concept komen voor toekomstig goederenvervoer in trams en sneltrams. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van de bestaande tram- en spoorweginfrastructuur, aldus Dr. Michael Frey, adjunct-directeur van het Institute of Vehicle Systems Technology (FAST), afdeling voertuigtechnologie van de Universiteit van Karlsruhe (KIT).

Vrachttram

Zo wordt een concept ontwikkeld voor een ‘goederentram’ op basis van een lightrailsysteem. Een bestaand tramstel wordt daarvoor aangepast aan de eisen van het goederenvervoer. Deze goederentram wordt vervolgens gebruikt voor een eerste demonstratie van het nieuwe concept. “Een ander deelproject, regioKArgoTramTrain, bouwt hierop voort, zodat de nieuwe trein niet alleen op testbasis in de remise kan worden gebruikt, maar ook in de echte exploitatie in de regio”, aldus Egerer.

Alvorens tot echte exploitatie kan worden overgegaan, “moet nog worden gewerkt aan verdere taken op het gebied van verkeersconcept, spoorwegexploitatie, ontwerp van de afhandelingsprocessen en juridische beginselen”. Omdat de tram niet alleen goederen maar ook passagiers moet kunnen vervoeren, moet het mogelijk zijn het interieur variabel in te richten.

Bovendien moeten de transportcontainers automatisch worden geladen en gelost. Dat geldt ook voor andere handelingen als het vastzetten en zekeren van de lading. Om de transportcontainers naar de juiste bestemming te kunnen verplaatsen en ook nog eens de normale overstaptijden in het personenvervoer aan te houden, is een nauwkeurige positionering van de treinen op de stations van belang, benadrukt Fey. Immers, “de bestaande dienstregelingen moeten worden gehandhaafd.

Exploitatiescenario’s

“Wetenschappers van het IfV van het KIT onderzoeken de effecten van het concept op het weg- en spoorwegverkeer. “Het doel van het project is om op een tijdafhankelijke manier zinvol gebruik te maken van de capaciteit van het spoorwegvervoer. Daarbij is het belangrijk rekening te houden met de eisen van zowel het passagiers- als het vrachtverkeer en beide te combineren,” verklaart Dr. Martin Kagerbauer, lid van de instituutsleiding van het IfV.

“Met het gecombineerde passagiers- en goederenvervoermodel dat in het project zal worden gecreëerd, zal het voor het eerst mogelijk zijn scenario’s te evalueren waarbij het gebruik van spoorvoertuigen met passagiers- en goederenvervoer wordt geoptimaliseerd om duurzame, milieuvriendelijke concepten te ontwikkelen die het wegverkeer ontlasten.”

Ook interessant:
Last Mile Vehicle is op zoek naar groenere manieren om goederen thuis te bezorgen