TU Eindhoven © Bart van Overbeeke
Author profile picture

Een plek om samen te werken, te leren en te groeien zorgt voor betere innovaties. Dat concludeert Benny Ng in zijn onderzoek naar de meerwaarde van campussen aan de Technische Universiteit Eindhoven. Ng hield onder andere een enquête onder bedrijven die al op een campus gevestigd zijn en bedrijven die dat niet zijn. “Het was opvallend dat bedrijven die al op een science park zitten meer waarde hechten aan de evenementen op de campus dan bedrijven die ergens anders gevestigd zijn. Het gaat dan zowel om inhoudelijke workshops als om netwerkborrels”, vertelt Ng.

De vastgoedexpert, inmiddels werkzaam van a.s.r. real estate, stelt vast dat het management van een campus bepalend is voor het succes van een campus. “Het management organiseert bijvoorbeeld vaak evenementen. Bovendien hebben bedrijven via het managementteam toegang tot een groot netwerk waar zij zelf niet altijd onderdeel van zijn. Dat biedt nieuwe kansen voor contacten”, legt hij uit.

Verschillende expertises

“Daarnaast is het belangrijk dat bedrijven aan elkaar gekoppeld worden. Dat kan via een evenement of door persoonlijke begeleiding van het managementteam. Want dat bedrijven op dezelfde plek gevestigd zijn, wil nog niet zeggen dat ze ook met elkaar samenwerken. Een algemeen managementteam kan helpen om deze contacten te leggen.” Ng vertelt dat er in zo’n managementteam bijvoorbeeld vaak business developers zitten. Daarnaast zijn er vaak mensen bij betrokken die veel afweten van het binnenhalen van investeringen. “Dat zijn, zeker voor jonge bedrijven, hele fijne expertises.”

Volgens Ng biedt een campus mogelijkheden voor allerlei soorten bedrijven, van jong tot oud en van groot tot klein. “Voor jonge bedrijven zijn er vaak incubators en accelerators om een idee te ontwikkelen tot een product dat klaar is voor de markt”, legt Ng uit. “Daarnaast zijn er doorgroeimogelijkheden voor grotere bedrijven. Dit gaat dan bijvoorbeeld om faciliteiten als een grotere kantoorruimte en om begeleiding en ondersteuning bij de groei van het bedrijf.”

Universiteit belangrijk

Naast de faciliteiten bleken ook de kosten een grote rol te spelen in de keuze voor een campus. “De kosten, van bijvoorbeeld huur, zijn voor bijna alle bedrijven het belangrijkste aspect”, stelt Ng. “Daarnaast is de nabijheid van een universiteit voor hen belangrijk.” De universiteit is vanuit historisch oogpunt ook een doorslaggevende factor bij campussen. “Van oudsher zijn science parks bedoeld om innovatie vanuit de universiteit naar de mark te brengen. De bedrijven op zo’n park moesten het gat tussen fundamenteel onderzoek en marktklare producten opvullen”, legt Ng uit. Inmiddels hebben universiteiten zelf ook een afdeling die helpt bij het vermarkten van uitvindingen. Dit is vaak in samenwerking met het ecosysteem in de regio.

Uit het onderzoek van Ng bleek dat kosten en de nabijheid van een universiteit volgens bedrijven belangrijker zijn dan de bereikbaarheid van de campus. Dat noemt hij opmerkelijk: “Bereikbaarheid is in de vastgoedwereld erg belangrijk, het bepaalt zelfs voor een deel de prijs van een pand. Voor ondernemers op een science park blijken andere aspecten toch belangrijker.”

Bedrijven faciliteren

Al met al blijkt dat innovatie wel degelijk ontstaat en versnelt op een campus. Ng vat samen: “Het netwerk en de faciliteiten die een science park biedt, zijn waardevol voor de ontwikkeling van innovaties en de bedrijven die hier achter zitten.” Wat hij nu met de opgedane kennis doet? Hij werkt bij a.s.r. real estate, een vastgoedvermogensbeheerder. “We beleggen geld van institutionele investeerders, bijvoorbeeld pensioenfondsen en verzekeraars. Daarom gaan we niet voor snel kopen en verkopen van panden om snel winst te maken. We willen echt investeren in een gebouw en de omgeving”, legt Ng uit. Investeren in vastgoed op campussen past daar volgens hem goed bij.

a.s.r. richt zich op circa vijftien ontwikkelde science parks in Nederland. Op deze locaties zitten vaak bedrijven rondom universiteiten en universitair medische centra. “We kopen een gebouw of zetten in op nieuwbouw en zorgen voor faciliteiten die bedrijven nodig hebben om te groeien. Zoals bijvoorbeeld kantoor- en labruimte en gedeelde voorzieningen zoals catering en congreszalen. Daarna verhuren we het aan bedrijven”, stelt Ng. Het nieuwste project van a.s.r. is ‘NEXT Delft’ op de campus van de Technische Universiteit Delft, een nieuwe accelerator. Het nieuwe pand is voor scale-ups die graag op de campus willen blijven. “Op deze manier faciliteren we het behoud van hoogwaardige bedrijvigheid met als doel het Delftse ecosysteem te versterken”, stelt hij. “Het is een bijzondere cultuur waar mensen hun best doen om elkaar te helpen, dat maakt het zo mooi.”