Author profile picture

Eindhoven is de stad van hightech, design en kennis. Omdat zo’n imago niet vanzelf komt, is het mooi dat Eindhoven van oudsher ook een stad van pioniers is geweest: mensen die hun nek uitstaken en samen met anderen gingen knutselen aan iets nieuws. Dat was vroeger het geval, toen Eindhoven nog Philips’ company town was, maar dat is ook nu nog zo. 

Daarbij werd de stad door de jaren heen geholpen door mensen van buiten. Uit de rest van Brabant, andere delen van Nederland, de Belgische grensstreek maar meer en meer ook uit de (verre) buitenlanden. Wie tijdens lunchtijd op de Strip van de High tech Campus rondloopt, waant zich af en toe in India.

logo expat top10Om juist deze groep een keer extra in de spotlights te zetten, werkt e52 in samenwerking met de High Tech Campus, Brainport Development, ASML, TU/e, Eindhoven365 en het Holland Expat Center aan een Expat Top-10. Doel is te komen tot een lijst van tien mensen die veel betekend hebben voor de Eindhovense samenleving. Vanwege een uitvinding, een individuele prestatie, een cruciale rol in een bedrijf, de impact van hun startup of gewoon omdat ze maatschappelijk van betekenis zijn. Kortom: de mensen die Eindhoven dankbaar mag zijn. Er zal geen nummer 1 zijn, de top-10 bestaat uit louter winnaars.

De jury, die wordt voorgezeten door wethouder Staf Depla (economische zaken), kijkt breed, maar legt extra nadruk op maatschappelijke relevantie. De mensen met de grootste maatschappelijke impact zullen dus de meeste kans maken. Als definitie van een expat hanteren we: “Iemand die als volwassene vanuit het buitenland naar Eindhoven is gekomen en daar voor zijn of haar werk gedurende lange tijd is blijven wonen.”

E52 publiceert na de jurering portretten van de tien winnaars; ook komt er een bijeenkomst waarin we het feest van de international vieren. Of dat feest weer de vorm krijgt van onze eerdere events (e52 organiseerde vorig jaar de top-10 startups-to-watch en de High tech Piek Awards) bepalen we later, maar hoe dan ook is er alle aanleiding om deze belangrijke internationale Eindhovenaren een keer goed in het zonnetje te zetten.

Oproep

We hebben natuurlijk al volop ideeën over de mensen die echt thuishoren in deze lijst. Maar de beste basis voor een goede top-10 is zoveel mogelijk input vanuit de stad zelf. Dus: kent u een internationale Eindhovenaar die volgens u in aanmerking komt voor deze top-10, laat het ons dan weten. Dat kan door een naam en een korte onderbouwing van uw mening te mailen naar [email protected]. Namen zijn welkom tot 10 april. Daarna zal de jury de lange lijst terugbrengen naar de uiteindelijke top-10.