De gemeente maakt werk van werk.
Author profile picture

Ondanks dat de werkgelegenheid aantrekt, zeker in de regio Eindhoven, is er nog genoeg te doen om zoveel mogelijk mensen aan een baan te helpen. Het is goed dat er veel internationale kenniswerkers, jongeren met innovatieve plannen en technisch talent naar onze regio komen, maar Eindhoven moet ook oog houden voor mensen die nu langs de kant staan. Als het aantal banen groeit, is hun kans op werk groter. Maar zodra het gat tussen hun kwaliteiten en de vereiste vaardigheden op de arbeidsmarkt te groot wordt, komen ze moeilijk aan de bak.

Dat zegt wethouder Staf Depla (economie, beroepsopleidingen) van Eindhoven in een interview voor Brainport.nl. “Daarom moeten we ons hiervoor ook in de toekomst als overheid en bedrijfsleven in blijven zetten.” De economie in de Brainportregio groeit dit jaar en het aantal vacatures neemt toe. Het economisch herstel in Zuidoost-Brabant verloopt beduidend beter dan het landelijk gemiddelde. Dat blijkt de regionale arbeidsmarktprognose van UWV.

Staf Depla: “Onze hightech maakindustrie laat al langer forse groeicijfers zien. Dat toont de kracht van ons ecosysteem. Maar die positieve cijfers waren afgelopen jaren strijdig met het aantal werklozen en mensen in deze regio. Je behoudt weliswaar banen, maar je wilt natuurlijk ook de mensen die nu aan de kant staan een plek geven.”

Vestigingsklimaat

foto (c) gemeente Eindhoven
foto (c) gemeente Eindhoven

De banengroei zie je volgens Depla nu sterk terug in bijvoorbeeld horeca en dienstverlening, “maar vergeet niet dat voor iedere baan in de hightechsector afgeleide vacatures in de sectoren eromheen ontstaan. Wanneer ASML, FEI, NTS en andere hightech bedrijven het goed doen, lopen er meer medewerkers rond in deze regio die wat te besteden hebben. Dat levert ook weer werk op voor mensen die minder hoog geschoold zijn en ook die groep willen wij graag aan de slag hebben.”

Volgens de wethouder is het daarom belangrijk is dat er meer energie gaat zitten in het verbeteren van het vestigingsklimaat. “Zodat er meer bedrijven kunnen groeien, meer jonge mensen bedrijven starten, meer onderzoekers en ondernemers naar onze campussen komen die innovatieve dingen willen doen. Dat we vooral de voorzieningen en voorwaarden creëren die ervoor zorgen dat de economische groei zich ook doorzet.”

In 2007 had Eindhoven nog maar 700 internationale kenniswerkers, tegenover bijna 7000 nu. En de verwachting is dat dat aantal verder stijgt, naar zo’n 10.000 binnen een paar jaar.

Vakmensen

Aan de ene kant groeit de economie en stijgt het aantal vacatures, aan de andere kant dreigt een tekort aan vakmensen en kunnen bedrijven hierdoor niet groeien of vertrekken ze. Depla: “Daarom is het belangrijk om juist die arbeidsmarkt goed voor elkaar te krijgen. Bedrijven besteden onze arbeidsmarkt steeds meer uit aan intermediaire bureaus en wie voelt zich dan nog verantwoordelijk voor de lange termijn? Voor de aanvoer en opleiding van jonge mensen? We moeten op dat vlak onze inzet zeker vergroten.”

Een ander teer punt noemt Depla de arbeidsdeelname van mensen met een handicap. “Aan Fontys Hogescholen volgen studenten met een beperking, bijvoorbeeld autisme, een technische beroepsopleiding. Ze halen een hbo-diploma en beschikken dus duidelijk over talent. Toch zit 60 procent van die jongeren thuis. We zijn blijkbaar met zijn allen niet in staat om dat soort talent te benutten in onze bedrijven, terwijl ze de kans zouden moeten krijgen om mee te doen.”

Lees hier het hele interview op Brainport.nl

Lees ook ons interview met Depla over Eindhoven van de twee snelheden.