Author profile picture

Het eerste resultaat van de “verduurzaming” van de Aireywijk Genderdal is zichtbaar: de nieuwbouw aan de Karel de Grotelaan is opgeleverd en volledig verhuurd. Voor Woningcorporatie Woonbedrijf is het de eerste stap in de verwezenlijking van een grote ambitie: op naar de duurzaamste wijk van Eindhoven.

Bij de bouw van deze 14 woningen en 68 appartementen zijn duurzame producten en technieken toegepast en staan de leefwensen van de ‘groene huurders’ centraal. Ook de 226 bestaande woningen in de buurt worden binnenkort vanuit individuele bewonerswensen verduurzaamd.

Het deze week opgeleverde nieuwbouwproject bestaat uit 56 appartementen, 12 zorgappartementen en 14 rijwoningen, allemaal sociale huur. De belangstelling voor het project was vanaf de start al groot. Een grote groep ‘groene geïnteresseerden’ is vanaf 2013 bij het project betrokken en heeft meegedacht over het duurzaam woon- en leefconcept. Twaalf kleinere appartementen worden verhuurd aan Stichting De Bastide, een initiatief dat woonruimte biedt aan jongvolwassenen met een autisme spectrum stoornis.

De betrokkenheid van de bewoners was er al ver voor de bouw, maar gaat ook nu nog door. De huurders van alle 68 woningen helpen volgens sociocratische kringmethode mee aan het leefbaar houden van de woonomgeving. Ook betalen ze allemaal bij aan de huur van een gemeenschappelijk appartement op de begane grond, een soort gezamenlijke huiskamer. “Iedereen besluit mee over belangrijke zaken”, zegt bewoonster Anita van Dam. Zij kwam recent over vanuit Valkenswaard en koos bewust voor een “groenere” woonsituatie.

“Toen ik me hiervoor aanmeldde was er nog niks. We hebben alles zelf bedacht en gekozen, of het nu gaat om zonnepanelen en isolatie, of om het inrichten van de gemeenschappelijke daktuin.” Ook nu alle bewoners in het pand getrokken zijn, gaat dat traject nog door. “We hebben bijvoorbeeld gekozen om samen het onderhoud voor onze rekening te nemen. Dat scheelt servicekosten maar het zorgt ook voor grotere verbondenheid.”

Elke bewoner zit in een werkgroep die verantwoordelijk is voor een deel van de klussen. En die strekken verder dan het gebouw waar ze in wonen. “Zo willen we bijvoorbeeld ook het moestuintje hier in de wijk nieuw leven inblazen.”

Schermafbeelding 2016-03-17 om 01.54.59De woningen en appartementen zijn gebouwd volgens de duurzaamheidsprincipes van The Natural Step. Belangrijk aspect daarbij is de flexibiliteit van de woning, die in de toekomst met minimale inzet van arbeid en middelen aan te passen moet zijn. Verder is er alleen duurzaam hout toegepast, er zijn geen producten met formaldehyde gebruikt, de verf is oplosmiddelarm en er zijn zoveel mogelijk restmaterialen in het beton toegepast.

De woningen zijn extreem energiezuinig; niet alleen door de hoge isolatiewaarden van daken, vloeren, gevels en de toepassing van tripleglas, maar ook door de toepassing van duurzame energieopwekkingssystemen. Zo zijn er daken van geïntegreerde zonnepanelen die ongeveer 4.000 kWh per jaar zullen opbrengen. Het zijn zonnepanelen die tevens als dakpan fungeren.

Schermafbeelding 2016-03-17 om 01.58.14

Langs de gevels komen klimplanten, er ontstaat als het ware een verticale tuin. Op het dakterras staat een grote regenton voor de opvang van hemelwater. Het regenwater wordt via een leiding naar de verschillende tappunten op de galerijen geleid, waar bewoners het water kunnen tappen om de dak- en geveltuinen te bewateren of om ramen mee te wassen.

In 2016 gaat Woonbedrijf ook 226 bestaande woningen in de Aireywijk renoveren. Van alle woningen worden de daken geïsoleerd en de dakbedekking vervangen. Zo blijft het huis in de zomer koeler en warmer in de winter. Op basis van de wensen van bewoners heeft Woonbedrijf keuzepakketten samengesteld. Bewoners kunnen zelf kiezen voor meer comfort én het moment waarop deze verbeteringen worden uitgevoerd. Het computerprogramma Woonconnect helpt de bewoners daarbij; ze kunnen hun keuze invoeren en zien dan meteen wat dit aan huurverhoging kost, maar ook wat het de bewoners mogelijk gaat besparen aan energiekosten.

Meer info over de verduurzaming van de Aireywijk Genderdal