(c) Pixabay
Author profile picture

Met het nieuwe bedrijf FertigHy willen oprichters EIT InnoEnergy, RIC Energy, MAIRE, Siemens Financial Services, InVivo en Heineken de overgang naar een CO2-arme Europese kunstmestindustrie stimuleren. FertigHy stelt zich ten doel om betaalbare en CO2-arme kunstmeststoffen voor Europese boeren te produceren, waarmee het een oplossing kan bieden voor de wereldwijde voedselzekerheid, die veroorzaakt worden door onder andere onzekerheid over de beschikbaarheid van aardgas. 

  • FertigHy wil groene waterstof inzetten om meststof voor de landbouw te decarboniseren.
  • Volgens planning wordt in 2025 in Spanje met de constructie van de eerste fabriek begonnen met een productie van één miljoen ton meststof per jaar.
  • Investeerders zijn onder andere EIT InnoEnergy en Heineken.

FertigHy bouwt zijn eerste fabriek in Spanje. Met deze fabriek als voorbeeld worden daarna vergelijkbare fabrieken elders in Europa gebouwd. In de fabriek worden verschillende grootschalige CO2-arme kunstmestprojecten opgestart en geëxploiteerd. De productie van de CO2-arme, stikstofhoudende meststoffen wordt gedaan met 100% duurzame elektriciteit en groene waterstof.

De landbouwsector alleen al is verantwoordelijk voor 13% van de totale Europese uitstoot van broeikasgassen en Europese boeren gebruiken meer dan 11 miljoen ton stikstofhoudende meststoffen per jaar (op basis van voedingsstoffen). In het ‘Communication on Ensuring Availability and Affordability of Fertilisers’ (een notitie over het waarborgen van de verkrijgbaarheid en betaalbaarheid van meststoffen) uit oktober 2022 heeft de Europese Commissie de kunstmestindustrie aangewezen als cruciale sector en steunt daarom de transitie naar CO2-arme meststoffen. Met FertigHy investeren Europese industriële spelers in het CO2-vrij maken van de economie, in dit geval meststoffen.

De Amerikaanse Inflation Reduction Act was mede aanleiding voor de EU om te besluiten tot oprichting van operaties als FertigHy, aangezien deze een oplossing bieden voor de uitdagingen waar de EU zich nu voor geplaatst ziet. Het doel van FertigHy is om met latere uitbreidingen een vermindering van twee miljoen ton COper fabriek per jaar te realiseren. 

Voor José Antonio de las Heras, CEO van FertigHy, is het moment cruciaal. “Het is nooit urgenter geweest dan nu om te decarboniseren en om gezamenlijk onze meststofproductie terug te krijgen in Europa. Met een overvloed aan factoren die in Europa spelen in 2023 is dit het moment om te zorgen voor een groenere en onafhankelijke bedrijfstak voor iedereen. FertigHy zal de weerbaarheid tegen ontwrichte toeleveringsketens herstellen en tegelijkertijd de  autonomie van de agrarische sector en de voorzieningszekerheid bevorderen door het versnellen van de decarbonisatie van de voedselwaardeketen.’

Jacob Ruiter (l) and Jose Antonio de las Heras (R)
Jacob Ruiter (L), Jose Antonio de las Heras (R), FertigHy

Volgens Jacob Ruiter, Managing Director van EGHAC, sluiten FertigHy’s ambities volledig aan bij het Fit-for-55 Pakket van de EU of het recente REPowerEU en Green Deal Industrial Plan. “Wij laten hiermee zien hoe wij het concurrentievermogen van de Europese energieneutrale bedrijfstak mogelijk maken. Deze investering is ook een extra signaal van de toewijding van EIT InnoEnergy aan bedrijfstakken waar de verduurzaming moeizaam verloopt en een mijlpaal van ons voortdurende succes met EGHAC.”

Directeur Dolf van den Brink van Heineken ziet de samenwerking als een extra stap in de ontwikkeling van zijn bedrijf naar CO2-neutraal in 2040: “Ik ben er trots op dat we onze ondernemersgeest inzetten om onze landbouwvoetafdruk, die verantwoordelijk is voor 19% van onze totale uitstoot, koolstofvrij te maken.”