© Methaplanet
Author profile picture

Methaplanet International BV, een innovatieve scale-up gericht op het optimaliseren van agrarische afvalstromen om het gebruik ervan in biogasinstallaties te verbeteren, heeft een investeringsronde van zes miljoen euro afgesloten. De investering werd geleid door pensioenfonds ABP, met steun van EIT InnoEnergy en business angels.

Waarom je dit moet lezen

Pensioenfondsen zijn steeds vaker betrokken bij investeringsdeals rond impact start-ups. De recente overeenkomst met Methaplanet is een goed voorbeeld van deze trend.

Methaplanet wil uitdagingen binnen de landbouwsector aanpakken, emissies verminderen en actief deelnemen aan de energietransitie. Een biogasinstallatie kan uiteindelijk meer biogas produceren binnen dezelfde faciliteit door de biogasopbrengst uit agrarische reststromen te optimaliseren. “Door energiepellets te gebruiken die gemaakt zijn van bijvoorbeeld mest op basis van stro, kunnen we de productie van biomethaan in biogasinstallaties met monomest aanzienlijk verbeteren”, zegt het bedrijf in een persbericht. “Dit zal boeren helpen om de winstgevendheid van hun biogasinstallaties te verhogen, terwijl ze een alternatieve bron van duurzame inkomsten uit mest krijgen.”

Beide opties leiden volgens Methaplanet tot een hogere productie van biomethaan, wat weer bijdraagt aan de RePowerEU-ambities om tegen 2030 35bcm biomethaan te produceren (in 2022 bedroeg de biomethaanproductie nog 3,4bcm). Deze ambitieuze doelstelling vereist een aanzienlijke capaciteitsverhoging en een efficiënter gebruik van grondstoffen.

Deze kapitaalinjectie moet Methaplanet in staat stellen om nieuwe initiatieven te ontplooien, waaronder het opzetten van productiefaciliteiten voor energiepellets. Daarnaast zal de financiering de onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen versnellen, waardoor Methaplanet innovatie kan bevorderen.

Naast het verbeteren van de efficiëntie van biogasinstallaties wil Methaplanet de CO2-uitstoot verder terugdringen door zijn eigen ecologische voetafdruk te beperken en te werken met een duurzame toeleveringsketen. Martijn Olthof, investeringsmanager bij ABP’s Nederlandse Energie Transitie Fonds, zei dat Methaplanet’s vermogen om agrarische afvalstromen om te zetten in duurzame energieproducten een aanzienlijke positieve impact op het milieu oplevert. “We zijn erg enthousiast om deze reis samen met het Methaplanet-team aan te gaan en kijken ernaar uit om financieel rendement en milieu-impact hand in hand te zien gaan.”

Jacob Ruiter, lid van de Raad van Bestuur bij EIT InnoEnergy en CEO voor de Benelux-regio, voegde eraan toe dat de oplossing van Methaplanet om deze laagwaardige grondstoffen om te zetten in efficiënte pellets voor de productie van biogas een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van de EU. “Daarom zien we een goede aansluiting bij onze bredere investeringsportefeuille die werkt aan het gemeenschappelijke doel om de energietransitie te versnellen.”