© IO
Author profile picture

De prijzen van Chinese zonnepanelen hebben hun laagste waarde ooit bereikt. De Chinese Module Marker (CMM) daalde voor de vierde achtereenvolgende week, nu naar $0,173 per W. De CMM zag een ongekende daling van 11,73% van week tot week, wat de grootste procentuele daling in zijn geschiedenis is. Het overaanbod van modules, vooral in Europa, heeft bijgedragen aan de neerwaartse trend. De Chinese prijzen voor polysilicium zijn ook aanzienlijk gedaald en naderen de drempel van CNY60/kg. Industrie-experts voorspellen dat de moduleprijzen zullen blijven dalen en dat er in het volgende kwartaal een stabilisatie komt.

Dow Jones-dochter OPIS leverde de data aan PV Magazine, dat hierover rapporteerde. OPIS biedt informatie in de overgang van de energiemarkt naar koolstofarme en duurzame brandstoffen, met de nadruk op hernieuwbare grondstoffen, koolstofafvang, gerecyclede kunststoffen en zonnepanelen.

  • De prijzen van zonnepanelen dalen weer na een kleine hik in 2022.
  • De aanzienlijke investeringen in de productie van polysilicium hebben geleid tot een tijdelijk overaanbod.
  • De verwachting is dat dit de energietransitie verder zal versnellen.

De Europese zonne-energiemarkt

Europa heeft een aanzienlijke toename van zonne-installaties gezien, met een record van 46,1 GW geïnstalleerd in 2022. Desondanks zijn magazijnen van Chinese bedrijven in heel Europa gevuld met overtollige voorraden, aangezien er vorig jaar ongeveer 85 GW aan modules naar het continent is verscheept. Het overaanbod van modules heeft geleid tot bezorgdheid onder marktspelers, omdat dalende waarden en verminderde verzendingen kunnen resulteren in verdere verliezen. Daarom raden experts aan om overtollige modules te verkopen om verdere verliezen te voorkomen, aangezien de prijzen naar verwachting zullen blijven dalen.

Concurrentievoordeel voor Europa

De dalende prijzen van Chinese zonnepanelen kunnen mogelijk gunstig zijn voor Europa, omdat het continent zijn energiebronnen wil diversifiëren en minder afhankelijk wil worden van Russisch gas. Europa installeerde een recordaantal van 41,4 gigawatt aan fotovoltaïsche energie in 2022, een stijging van 47% ten opzichte van 2021. Hoewel China momenteel de zonne-energie-industrie domineert, wil Europa zijn zonne-energie-industrie stimuleren om energiezekerheid, klimaatdoelstellingen en werkgelegenheid te realiseren. De EU heeft de Solar Alliance opgericht om de productiecapaciteit te verhogen, investeringen te bevorderen en een Made in Europe-industrie op te zetten.

Wereldwijde groei van hernieuwbare energie

Wind- en zonne-energie leverden 12% van de wereldwijde vraag naar elektriciteit in 2022. Wind- en zonne-energie waren goed voor 80% van de toename in elektriciteitsproductie, wat wijst op hun snelle groei. China droeg aanzienlijk bij aan de groei van hernieuwbare energiebronnen en voegde 50% van de wereldwijde windenergie en 40% van de nieuwe zonne-energie toe in 2022. Het Internationaal Energieagentschap beveelt aan om de productie van kolengestookte energie tussen 2021 en 2030 met 8,3% per jaar en die van gasgestookte centrales met 3% per jaar te verminderen om in 2050 netto nul emissies te bereiken.

Uitdagingen en kansen in de energietransitie

Ondanks de groei van wind- en zonne-energie zijn er nog steeds uitdagingen en kansen in de energietransitie. De integratie van hernieuwbare energie in het elektriciteitsnet, het vergroten van de flexibiliteit van het elektriciteitsnet en het ontwerpen van de energiemarkt zijn kritieke factoren om rekening mee te houden.

Bovendien is het recyclen van zonnepanelen een essentieel aspect van de duurzaamheid van de industrie, met de Franse startup ROSI die een methode ontwikkelt om waardevolle elementen zoals silicium en zilver uit zonnepanelen te halen door middel van pyrolyse en chemische processen. Europa ziet duurzame innovatie en recycling als middelen om de veerkracht en het wereldwijde concurrentievermogen in de zonne-energiesector te verbeteren.

De renaissance van de Europese PV-industrie

Verbeterde economische aspecten van zonne-energie, klimaat- en hernieuwbare energiedoelstellingen, marktprikkels en een toegenomen vraag van burgers en bedrijven zorgen voor een opleving van de Europese PV-industrie. De prijzen van zonnepanelen zijn aanzienlijk gedaald, waardoor zonne-energie in de meeste markten een onafhankelijke business case is geworden. Marktprikkels verschuiven naar eigenverbruik en overheidsaanbestedingen, wat de groei van zonne-energie ondersteunt, en er is een groeiend bewustzijn van klimaatverandering onder particulieren en bedrijven, wat leidt tot een grotere vraag naar zonne-installaties.